In natura

Att få betalt in natura (eller i natura) innebär att betalningen består av något annat än penningmedel, till exempel kost och logi eller att man får del av det man producerat; om man exempelvis har huggit ved för annans räkning får man betalt med några säckar ved. Det kan också vara att man får betalt i andra förnödenheter, till exempel kläder. Då del av lön betalas in natura kallas det naturaförmån.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Motsatsen till naturahushållning är penninghushållning. Man får betalt i något lätt omsättningsbart betalningsmedel som pengar eller ädelmetaller. När de flesta jordbruk var självhushåll brukade skatt och tionde betalas in natura.

I modernt språkbruk förekommer in natura också som (ofta humoristisk) omskrivning för sexuellt umgänge som gentjänst eller betalning. Uttrycket förekommer också i den försvenskade formen i natura.[1]

Källor

  1.  Svenska Akademiens ordbok

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar