Inkomstslag

Alla som har beskattningsbara inkomster betalar skatt. Det gäller både fysiska och juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar). Handelsbolag och kommanditbolag är också juridiska personer men är ändå inga skattesubjekt. Det innebär att de inte redovisar och betalar inkomstskatt utan det är ägarna som gör detta.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Man kan få sin inkomst på tre olika sätt, d.v.s. vi har tre inkomstslag

  • Inkomst av tjänst. Till detta inkomstslag hör kontanta ersättningar som t.ex. lön, arvoden, sjukpenning och pension. Hit hör även skattepliktiga förmåner som bilförmån och kostförmån. Hobbyverksamhet räknas också till inkomstslaget tjänst.
     
  • Inkomst av kapital. Till detta inkomstslag räknas räntor, utdelningar på aktier och andra värdepapper, realisationsvinster respektive förluster som uppstår vid försäljning av värdepapper och fastigheter mm.
     
  • Inkomst av näringsverksamhet. Då man yrkesmässigt bedriver försälj- ning av varor och tjänster samt då man driver jord- och skogsbruk. Hit räknas även uthyrning som bedrivs yrkesmässigt, inkomst av kapital i handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och ekonomiska föreningar. Även försäljning av näringsfastigheter i aktiebolag och ekonomisk föreningar tillhör detta inkomstslag.
     

Läs mer om:
Skatter

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Källa
Skatteverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar