Inkomstelasticitet

Inkomstelasticitet är ett nationalekonomiskt mått som visar hur efterfrågan påverkas av förändringar i inkomst. Inkomstelasticiteten räknas ut genom att dela den procentuella förändringen av den efterfrågade mängden med den procentuella förändringen av inkomsten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Normala varor har ett positivt värde och inferiöra varor ett negativt. Därutöver har behovsvaror en inelastisk inkomstelacitet medan lyxvaror har en elastisk inkomstelasticitet.

Inferiör vara, eller ”fattigmansvara”, är en vara vars efterfrågan på varan minskar när konsumentens inkomst ökar, eller motsatt, efterfrågan på varan ökar då konsumentens inkomst minskar. Detta beror i allmänhet på att konsumenten får råd med dyrare substitutvaror.

Ett exempel på en sådan vara är snabbnudlar, som framför allt köps av låginkomsttagare. Även bussresor räknas hit, eftersom den som har mer pengar ofta väljer snabbare färdmedel, som taxi, tåg eller flyg. TV är också billigare än till exempel biofilmer och scenunderhållning.

Läs mer om:
Arbetsmarknad
Förvärvsarbete
Egenanställning
Outplacement
Trygghetsrådet
Volontär

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar