Trygghetsrådet

Trygghetsrådet (TRR) är en partsägd organisation som arbetar med omställningar på arbetsmarknaden för privata tjänstemän. TRR är upplagd som en stiftelse, baserad på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. TRR arbetar med övertalig och friställningshotad personal på grundval av ett trygghetsavtal. TRR har verkat sedan 1974. I verksamheten ingår rådgivning och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag som genomför omställning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Över 32 000 företag med sammanlagt 700 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 220 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Läs mer om:
Arbetsmarknad
Arbetsmarknadsåtgärd
Arbetsförmåga
Förvärvsarbete
Egenanställning
Outplacement
Utbrändhet

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar