Investerarskydd

Investerarskydd är en statlig garanti till investerare som har värde-papper och pengar hos finansinstitut som utför investeringstjänster åt sina kunder. Garantin innebär att den som anlitar ett finansinstitut skall kunna få ersättning för sina värdepapper och insatta pengar även om institutet går i konkurs. Däremot innehåller investerarskyddet inte någon garanti mot förändring i värdepapprens marknadsvärde, utan utgör enbart ett skydd mot att värdepapper som förvaras av institutet försvinner i samband med en konkurs.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om ett finansinstitut har följt regelverket noggrant, ska egentligen inte investerarnas värdepapper riskera att försvinna i samband med en konkurs. Finansinstitut är skyldiga att hålla isär värdepapper som de förvarar för kunders räkning, och sådana som institutet själva äger som en egen investering. Således ska investerarskyddet enbart behöva träda in i de fall som regelbrott har skett före en konkurs inträffar.[1]

Alla länder inom Europeiska unionen måste ha ett investerarskydd som uppfyller vissa minimikrav, i enlighet med riktlinjer som beslutades 1997.[2]Investerarskyddet måste omfatta minst 20 000 euro och skydda minst 90% av det omfattade beloppet.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

I Sverige är investerarskyddet för närvarande 250 000 kronor per kund och institut och täcker 100% upp till detta belopp.[3] På grund av att investerarskyddet enbart ska behövas i mycket speciella fall, har det ej varit aktuellt att höja det garanterade beloppet med anledning av Finanskrisen 2008.[1]

Investerarskyddet är en parallell till insättningsgarantin men skyddar andra typer av tillgångar.[4] I likhet med insättningsgarantin finns beloppsbegränsningar i investerarskyddet.

Källor 
1. Svenska Dagbladet 6 oktober 2008: Bara fördelar med att insättningsgarantin höjs? 
2. EUR-Lex: Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för ersättning till investerare 
3. Riksgäldskontoret: Investeringsskydd.
4. Riksgäldskontoret: Varför finns insättningsgaranti och investerarskydd?.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar