Investeringsberäkning

För att bedöma om en investering är lönsam eller inte görs en investeringskalkyl/investeringsberäkning. Det finns ett flertal sätt att kalkylera på. Några vanliga metoder:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
  • Nuvärdemetoden
  • Annuitetsmetoden
  • Slutvärdemetoden
  • Pay-Off-metoden

Investeringsbedömningen – grundbegrepp
Inför en investeringsbedömning är det följande frågor ett företag måste ställa sig.

  • Hur stor är grundinvesteringen?
  • Vilken livslängd kommer investeringen att ha?
  • Vilka årliga in- och utbetalningar genererar investeringen?
  • Kommer investeringen att ha något restvärde?
  • Vilken kalkylränta ska företaget använda sig av?

En investering har både en teknisk och en ekonomisk livslängd. Den tekniska livslängden är oftast längre än den ekonomiska. I kalkylsammanhang räknar man på den ekonomiska livslängden.

Läs mer om:
Investeringskalkylering
Investeringsberäkning
Nuvärdemetoden
Annuitetsmetoden
Slutvärdemetoden
Pay-Off-metoden

Lämna en kommentar