IT-strategi

IT-strategi är ett begrepp för att utveckla och säkerställa verksamhet med IT, inom området IKT-ledning och affärsmässig IT-verksamhet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Konsten att utöva effektiv styrning av verksamhet, nyttja möjlighet med IT och skapa tydlig fördel för en organisation. Exempel på resultat och IT-ledarskap är tydligare kostnadskontroll, lönsamhet och överlevnadsförmåga, med stöd av IT.

Begreppet ”IT-strategi” växte fram under tidigt 1990-tal på IT-avdelningar som en populär plan för att synliggöra affärskritisk IT-verksamhet. Till dags datum ser vi dokument som beskriver IT-leveranser, operationer, processer, utveckling (projekt) och hur bäst hantera kopplingar mellan kärnverksamhet och IT t ex riktlinjer för IT-frågor.

Omfattningen är informations- och informationsteknologi för organisationer som helhet eller avgränsade delar med fokus på olika utvecklingsområden. Vanligtvis omfattas vision, policy och handlingsplan med mätbara mål, aktiviteter (investeringar) samt regler för att styra IT-frågor eller prioritera IT-resurser.

Utövas av IT-ledningen t ex CIO och strateg/chefer som ska råda över IT-verksamhet och tillhörande affärsmässig IT. IT-strateg är vanligtvis ansvarig för att utarbeta strategi på årsbasis och IT-chef genomför IT-plan alt. säkerställer IT-projekt. IT-ledning upprätthåller strategi och realiserar IT-plan medan initiativ till att revidera strategi hanteras vanligtvis i samförstånd mellan IT- och verksamhetsledning. Detta samarbete bör drivas på flera nivåer och strategier bör beakta ’nuläge’ på klokt sätt.

IT-styrning är senare exempel på tillämpning av strategisk ledning av IT-verksamhet. IT-ledning, styrning och samarbete över affärsmässig IT, är föremål för forskning och diskussion t.ex. kring roller, flera uppgifter för CIO funktionen.

Läs mer om:
Internet
Informatik
Informationsteknik
Datavetenskap
Datasäkerhet

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar