IT-säkerhet

IT-säkerhet ansvarar för att skydda en organisations (företags, myndighets, etc) värdefulla tillgångar som information, hårdvara och mjukvara. IT-säkerhet ingår som en beståndsdel i det totala säkerhetsramverket och liksom det totala ramverket skall hantera skydd mot allehanda hot och faror mot organisationen och dess verksamhet, det vill säga bland annat katastrofer, främmande makter och individer, medarbetare och dåligt utformad verksamhet, som av någon anledning kan skada organisationen. IT-säkerhet koncentrerar sig på hot och skydd förenade med användning av IT.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

IT-säkerhet bygger på:

 • förståelsen om vilka tillgångar som finns inom organisationen och vad de är ”värda” för organisationen och utomstående
   
 • förståelse om risker för dessa tillgångar (stöld, sabotage, spionage, naturkatastrof, mänskligt misstag, buggar i program)
   
 • medvetenhet inom organisationen
   
 • rätt säkerhetsorganisation det vill säga människor som arbetar med säkerhet
   
 • rätt procedurer och arbetssätt som tar höjd för säkerhetsproblematiken
   
 • rätt skalskydd för att förhindra att obehöriga, rent fysiskt, kan få tillträde till serverrum och dataterminaler
   
 • rätt verktyg och mekanismer (till exempel loggar, brandväggar, antivirus, intrångsupptäcktsystem (IDS))
   
 • avvikelsehantering, det vill säga rapportering av säkerhetsproblem och systematiskt arbete med åtgärder
   
 • regelbundna revisioner av IT-säkerhetssystemet (engelska: audit) av systemets effektivitet och ändamålsenlighet

Internationella standarder för IT-säkerhet är bland annat:

 • ISO/IEC 27001
 • ISO/IEC 17799
 • NIST SP 800
 • IETF Säkerhetsarkitektur, RFC 2196

Säkerhet, och IT-säkerhet handlar ofta om att förstå hotbilden, hantera sannolikheter för att utsättas för skada samt att balansera kostnader för motmedel för skydd mot värdet av det man skyddar.

En viktig del i IT-säkerhet är datasäkerheten som bland annat innebär att skydda sig mot hackare och virus eller stöld av information på en dator eller i ett nätverk samt att har arbetssätt så att informationen inte oavsiktligt förstörs.
 

Läs mer om:
Internet
Informatik
Informationsteknik
Datavetenskap
Datasäkerhet

 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar