Kostnadsdrivare

Kostnadsdrivare, en komponent inom ABC-kalkylering, är ett mått på aktiviteter som har ett direkt orsak-verkansamband med kostnader. Kostnaders relation till drivaren gör att två grupper av kostnader bildas. Absoluta kostnader är helt beroende av drivaren, det vill säga kostnadsdrivaren driver kostnaden från noll. Inkrementella kostnader ändras genom förändringar i kostnadsdrivaren men existerar även oberoende av kostnadsdrivaren. Noterbart är att det kan förekomma en stark koppling mellan aktivitet och kostnad utan att aktiviteten kan sägas driva kostnader.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ett orsak-verkan samband mellan aktivitet och kostnad är tvunget för att aktiviteten ska klassificeras som kostnadsdrivande. Att identifiera korrekta kostnadsdrivare till respektive kostnad är en mycket viktig del av kostnadskalkylering. Ofta är kopplingen mellan drivare och kostnad komplex. En och samma kostnad kan ha ett stort nät av kostnadsdrivare som driver den. Identifieras inte orsak-verkan sambandet mellan drivare och kostnad förloras möjligheten att påverka kostnaden.

Läs mer om:
Kalkylering
Investeringskalkylering

Några bra tips innan du läser vidare

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare..

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Lämna en kommentar