Kooperativ hyresrättsförening

En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening som hyr ut minst tre lägenheter till sina medlemmar. Föreningen är hyresvärd och hyresgästen är medlem i föreningen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan vanlig hyresrätt och bostadsrätt. Hyresgästens nyttjanderätt till lägenheten stämmer till stor del överens med vad som gäller vid vanlig hyra.
 

Det finns två typer av kooperativa hyresrättsföreningar

 • Föreningar enligt ägarmodellen – föreningen äger huset där lägenheterna finns.
 • Föreningar enligt hyresmodellen – föreningen hyr en fastighet av någon annan.
   

Ansvar och risk

Varje medlem ska betala en insats och eventuellt en upplåtelseinsats i samband med att han eller hon får hyra en lägenhet. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna insatsen.
 

Krav på en kooperativ hyresrättsförening

 • En kooperativ hyresrättsförening ska hyra ut bostadslägenheter till sina medlemmar.
 • Det ska finnas minst tre medlemmar.
 • Föreningen ska ha en styrelse på minst tre personer samt minst en revisor.
 • Styrelsen och revisorn väljs av föreningsstämman.
 • Kooperativa hyresrättsföreningar är bokföringsskyldiga och ska upprätta årsredovisningar. Årsredovisningarna är offentliga. Större föreningar ska skicka in sina årsredovisningar till Bolagsverket.
 • En kooperativ hyresrättsförening kan avvecklas genom fusion, konkurs eller likvidation.
   

Krav på medlemmarna

 • Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att utnyttja föreningens tjänster eller på annat liknande sätt delta i verksamheten.
 • När medlemmarna flyttar kan de inte sälja den kooperativa hyresrätten, utan den återgår till föreningen.
   

Fördelar med kooperativ hyresrättsförening

 • En kooperativ hyresrättsförening är öppen för alla och kan i princip inte vägra medlemskap till någon som uppfyller villkoren i stadgarna. 
 • Varje medlem har i regel en röst. Man brukar säga att föreningar bygger på demokrati och ansvarstagande.
 • En kooperativ hyresrättsförening får ha brutet räkenskapsår, med de fördelar detta kan medföra.
   

När blir den kooperativa hyresrättsföreningen till?

Efter det att den kooperativa hyresrättsföreningen bildats ska du anmäla den till Bolagsverket. Då blir föreningen en juridisk person. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Den kooperativa hyresrättsföreningen får ett organisationsnummer vid registreringen. Organisationsnumret ska bland annat stå på föreningens webbplats och fakturor.
 

Läs mer om:
Företagsformer

Källa:
Bolagsverket

Lämna en kommentar