Marknadsföringsmetoder

Viral marketing är en marknadsföringsmetod som grundar sig på ett budskap, tjänst eller produkt som är så unik och intresseväckande att de individer som exponeras för den har en stor benägenhet att, utan incitament, sprida den vidare till sin bekantskapskrets. Metoden att sprida budskapet kallas också "Mun-till-öra"-metoden eller Virusmarknadsföring.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

En vanligt förekommande metod hos företag som önskar att marknadsföra sig på detta sätt är att förse personer som uppfattas att ge rätt image åt det företaget har att erbjuda med företagets varor/tjänster. Personer som använder företagens varor/tjänster och som har det som företaget uppfattar som rätt image påverkar ofta sin omgivning att köpa liknande varor/tjänster. Metoden är även användbar genom spridande via internet, och förekommer ofta i form av roliga filmer.

Exempel: Lyckade exempel på marknadsföring enligt denna metod är bland annat Will it blend? (Blendtec) och filmen Blair Witch Project.

Stealth Marketing är en okonventionell marknadsföringsaktivitet som syftar till att obemärkt kommunicera ett kommersiellt budskap. Avsändaren av budskapet vill inte att mottagaren skall vara medveten om att han/hon blir utsatt för reklam, man vill ”flyga under radarn”. Metoden brukar vanligtvis falla under begreppet gerillamarknadsföring och liknar delvis marknadsföringsmetoden viral marketing men nyttjar inte möjligheten med redan etablerade sociala nätverk.

Metoden påstås bl.a. ha använts av SonyEricsson vid lanseringen av en mobiltelefon med inbyggd kamera. I detta påstådda fall använde SonyEricsson inhyrda skådespelare som försetts med den aktuella modellen av mobiltelefon och som sedan getts i uppgift att beblanda sig med folk på diverse allmänna platser och där be dem att fotografera dem. På så sätt exponerades produkten och skådespelaren fick ofta en möjlighet att berätta om produkten.

Gerillamarknadsföring eller Guerrilla marketing är okonventionella marknadsaktiviteter ämnade för att nå maximalt resultat med minimala resurser. Benämningen gerillamarknadsföring kommer från begreppet gerillakrigföring och bygger på principen att en liten specialiserad styrka kan attackera sina mål på ett framgångsrikt sätt genom att använda sig av okonventionella strategiska och taktiska metoder. Man använder sig av en kombination av flera andra marknadsföringsmetoder för att på så sätt öka genomslagskraften. Utmärkande för marknadsföringsmetoden är bland annat användandet av moderna medier och flera kanaler (direktreklam, produktplacering, med mera) för att nå ut till sin tilltänkta målgrupp.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar