Marknadsplan

Marknadsplan - en strategisk och taktisk planering för företagets totala marknadsföring under ca ett år framåt.  

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Genom att skriva en marknadsplan analyserar företaget de fakta som finns och företaget inser även lättare vilken information som saknas. Utifrån din/företagets kunskap, resurser, idéer m.m. utformas marknadsplanen. Den innehåller mycket, bland annat på vilket sätt företaget ska nå sina kunder på både kort och lång sikt. En väl gjord marknadsplan visar även på de marknadsmöjligheter företaget har.

En marknadsplan behöver inte vara så omfattande. Det viktigaste är nämligen själva processen, det är då man måste ”tänka till” och fundera på alla de alternativ som finns, för alternativ finns det oftast ganska gott om. Marknads- planen är till för att skapa en struktur och plan för marknadsaktiviteterna.

Genom en bra marknadsplan går det att maximera företagets resurser så att de ger bästa möjliga effekt. Överdriv dock inte själva planerandet utan skapa en bra balans mellan företagets behov och marknadsplanen. 
 

Marknadsplanens olika delar

Marknadsplanen bör minst bestå av följande delar: 

 • Företagets affärsidé
   
 • En analys av hur det ser ut på företagets marknad just nu, en nuläges- analys
   
 • Företagets mål med verksamheten. Alla mål bryts ned i delmål.
    
 • Strategin för att nå målet/-en. 
   
 • En handlingsplan för att nå målet/-en.
    
 • Uppföljning av alla de aktiviteter som genomförs för att nå målen. 
   

Läs mer om:
Marknadsplan
Affärsidé
Nulägesanalys
Mål
Strategi – hur ska vårt företag utvecklas
Handlingsplan

Lämna en kommentar