Marknadsstörningsavgift

Marknadsstörningsavgift är en särskild avgift som näringsidkare kan åläggas att betala om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot vissa bestämmelser i Marknadsföringslagen (2008:486).[1]

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Marknadsstörningsavgift kan dömas ut om marknadsföringen varit

 • Aggressiv enligt 7 §[2]

Marknadsföringen är att anse som aggressiv om den innefattar trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Aggressiv marknadsföring är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Sådan aggressiv marknadsföring som anges i punkterna 24-31 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.[3]

 • Vilseledande enligt 9 §[4], 10 §[5] eller 12 – 17 §[6] Den är att anse som tillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Sådan vilseledande marknadsföring som anges i punkterna 1 – 23 i bilaga I till direktiv 2005/29/EG är alltid att anse som otillbörlig.

 • Utpekande av annan näringsidkare enligt 18 §[7]
 • Inte innehållit en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra.[8]

Marknadsstörningsavgift kan också dömas ut om näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i

 • 14 § eller 14 a § tobakslagen (1993:581)[9]
 • 4 kap 10 § alkohollagen (1994:1738)[10]
 • 8 kap. 7 §, 8, 9 eller 14 § samt 15 kap. 4 § radio- och TV-lagen (2010:696)[11]
 • 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti[12] eller
 • 8 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet[13]

när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter.

Marknadsföringsavgiften tillfaller staten.[14]

Noter

 1.  https://lagen.nu/2008:486#P47S1
 2.  https://lagen.nu/2008:486#P7
 3.  https://lagen.nu/2008:486#P7S4
 4.  https://lagen.nu/2008:486#P9
 5.  https://lagen.nu/2008:486#P10
 6.  https://lagen.nu/2008:486#P12
 7.  https://lagen.nu/2008:486#P18
 8.  https://lagen.nu/2008:486#P20
 9.  https://lagen.nu/1993:581#P14
 10.  https://lagen.nu/1994:1738#K4P10
 11.  https://lagen.nu/2010:696#K8P7
 12.  https://lagen.nu/1995:1571#P11
 13.  https://lagen.nu/2004:299#P8
 14.  https://lagen.nu/2008:486#P29S4

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar