Märkning kemiska produkter

Importörer som för in kemiska produkter eller biotekniska organismer till Sverige eller tillverkare i Sverige av sådana produkter, är skyldiga att informera om riskerna med produkten och hur den kan hanteras på ett säkert sätt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Information om produktens farlighet och hur den ska hanteras skall lämnas på förpackningen. Märkningen måste vara på svenska. Det är viktigt att texten är iögonfallande, tydlig och lättläst samt avskild från annan text, t.ex. genom att vara skriven i en väl markerad ruta som även innehåller farosymboler.

I märkningen ska finnas följande

Symbol(er) och farobeteckning.

Riskfraser – talar om på vilket sätt produkten är farlig

Information och skyddsfraser – talar om hur man skyddar hälsa och miljö.

Säkerhetsdatablad
De som är yrkesmässiga användare har också rätt att få ett säkerhets- datablad, läs mer om detta i eget avsnitt.
 

Läs mer om:
Farliga kemiska ämnen

Källa:
Kemikalieinspektionen

Lämna en kommentar