Pressekreterare

Pressekreterare är en specialistfunktion inom yrkesgruppen informatörer. Ofta används begreppet pressansvarig. Beteckningarna syftar på en person som (ibland ensam, ibland med kolleger) arbetar med att hantera ett företags, en organisations eller en myndighets massmediekontakter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Pressekreterarens arbetsinnehåll och plats i organisationen kan variera, bland annat beroende på verksamhetens art och storlek. 
 

Presschef

Ett närliggande yrke är presschef, som dock ofta har en mer centralt placerad roll hos uppdragsgivaren, är chef och arbetsledare, och har mer strategiska arbetsuppgifter. Presschefen leder massmediearbetet inom verksamheten, är ofta medlem av verksamhetens ledningsgrupp och kan vara chef för en större eller mindre grupp medarbetare som arbetar med medierelationer. 
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Arbetsuppgifter

Till pressekreterarens och presschefens huvuduppgifter hör att vara en servicefunktion för både massmedierna och uppdragsgivaren. Genom proaktiva och reaktiva mediekontakter, till exempel pressmeddelanden, pressmöten, arrangemang av studiebesök, pressjour, budskapsformulering och -träning, förmedling av kontakter med mera, arbetar de med att etablera och underhålla goda kontakter och ett förtroende mellan medierna och den verksamhet som de arbetar för.

Både pressekreteraren och presschefen kan ibland, om de utses till detta, i olika sammanhang även fungera som talesmän för verksamheten, men även här varierar praxis. Ofta lägger istället uppdragsgivaren talesmannarollen på andra befattningshavare. Omvärlds- och mediebevakning kan också ingå i arbetsuppgifterna för pressekreteraren och presschefen.

Presschefen, pressekreteraren och andra funktioner som ansvarar för en verksamhets mediekontakter har även ofta centrala funktioner i verksamhetens krishantering.
 

Plats i organisationen

Pressekreteraren och presschefen tillhör ofta verksamhetens informations-avdelning eller, om det rör sig om större verksamheter, en speciell pressenhet.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar