Punktskatter

När det gäller våra indirekta skatter så delas de in i två grupper, allmänna respektive speciella konsumtionsskatter. Momsen är en allmän konsumtionsskatt medan speciella konsumtionsskatter tas ut på vissa utvalda varor och tjänster. Det är därför de kallas för punktskatter. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Punktskatter är till för att styra

Punktskatterna är idag en stor del av statens inkomster. Förutom att vara en god inkomstkälla är de till för att styra konsumtionen i en för samhället önskvärd riktning. 

En hög skatt på bensin gör att vi kör bil mindre, hög skatt på tobak att det röks mindre och så vidare. För företag som sysslar med varor och tjänster som är punktbeskattade gäller det att se upp. Politiska beslut kan helt enkelt ändra marknadsförutsättningarna på ett sådant sätt att företaget i bästa fall får en sämre lönsamhet, i värsta fall måste lämna marknaden.

Några bra tips innan du läser vidare

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Här följer exempel på varor och tjänster som är punktbeskattade:

 • Alkoholskatt
 • Avfallsskatt
 • Avkastningsskatt
 • Bekämpningsmedelsskatt
 • Energi-, koldioxid- och svavelskatt
 • Försäljningsskatt på motorfordon
 • Gödselmedelsskatt
 • Kupongskatt
 • Kärnkraftsskatt
 • Lotteriskatt
 • Naturgrusskatt
 • Reklamskatt
 • Skatt på vinstsparande m.m.
 • Spelskatt
 • Särskild premieskatt för grupplivförsäkring
 • Skatt på ränta på skogskontomedel
 • Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
 • Tobaksskatt 

Läs mer om:
Skatter

Källa
Skatteverket

Som vi nämnde tidigare..

Jämför räntor på privatlån & bolån

Jämför räntor på företagslån

Det är gratis att använda tjänsterna för att jämföra räntor hos både Compricer och Lendo.

Lämna en kommentar