Räntenetto

Räntenettot är inom ekonomi skillnaden i absoluta tal mellan ett företags räntekostnader för upptagna lån och ränteintäkter från utställda lån.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Termen används ofta specifikt om affärsbanker, och betecknar då nettot mellan vad en bank tar in i ränta på utlånade pengar och vad banken betalar kunderna i form av sparränta.

Räntenettot förändras över tiden och är en viktig intäktskälla för bankerna då den till sin natur är mer stabil än andra typer av inkomstkällor som exempelvis provisioner eller tradinginkomster.

Läs mer om:
Ekonomi
Privatekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar