Räntemarknad

Räntemarknaden är den del av värdepappersmarknaden där handel, till skillnad från aktiemarknaden, sker med instrument som ger en fast avkastning, en ränta. Jämfört med aktiemarknaden genomförs betydligt färre avslut på räntemarknaden, men till avsevärt högre belopp.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Räntemarknaden delas in i obligationsmarknaden och penningmarknaden. På obligationsmarknaden handlas värdepapper (obligationer) med löptider över ett år, och på penningmarknaden handlas värdepapper (statsskuldväxlar och certifikat) med kortare löptider än ett år.

Läs mer om:
Styrränta
Reporänta
Penningmarknaden
Penningmängd
Venturekapital
Finansiellt instrument
Management buyout
Corporate finance

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar