Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning (vanligen förkortat RSE) är en ersättning som låntagare i vissa fall måste betala till långivare när ett lån med bunden eller fast ränta återbetalas i förtid.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Beräkning av RSE på konsumentkrediter (lån till privatpersoner) är reglerat i Konsumentkreditlagen [1] och i Finansinspektionens anvisningar [2].

Enligt dessa regler beräknas RSE på bostadslån genom en jämförelse mellan räntesatsen på lånet och räntan på statsobligationer eller statsskuldväxlar ökad med 1 procentenhet. På andra lån får ersättningen högst vara 1 eller ½ procent av det återbetalade beloppet.

För beräkning av RSE på näringsidkarkrediter (lån till företag, organisationer och enskilda företagare) finns inga särskilda statliga regleringar. I dessa fall gäller låneavtalets regler.

Noter

  1.  Konsumentkreditlagen (2010:1846) §36
  2.  Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (2011:47, 4 kap)

Läs mer om:
Ekonomi
Privatekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar