Regelreformering

Med regelreformering menas i allmänhet regeländringar som syftar till att öka förutsättningarna för nya företag att etablera sig eller att öka konkurrensen mellan företagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ändringarna kan medföra att konsumenterna erbjuds ett mer varierat utbud av varor och tjänster till lägre priser än tidigare.

Regelreformering kallas ofta avreglering. Men uttrycket är dock missvisande eftersom det normalt inte är fråga om att ta bort alla regler på området. I vissa fall kan en regelreformering innebära att vissa regler tas bort medan andra nya tillkommer.

 

Källa
Konkurrensverket, dec 2013

 

Lämna en kommentar