Referensränta

Referensränta är en räntesats som bestäms en gång per halvår av Riksbanken. Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Referensräntan skall motsvara den ränta som Riksbanken tillämpade vid den huvudsakliga refinansieringstransaktion som genomfördes närmast före det kalenderhalvår under vilket räntan skall gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet enligt 9 § räntelagen (1975:635).

Många andra räntor i samhället baseras på Riksbankens referensränta. Till exempel står det i räntelagen att dröjsmålsräntan ska vara referensräntan plus åtta procentenheter.[1]

Referensränta fanns inte före den 1 juli 2002. Då var det istället diskontot som agerade samhällets ränteindikerare.

Referensräntan är sedan den 1 januari 2013 1,0 %. [2]

Källor

  1.  6 § Räntelagen (1975:635)
  2.  ”Sveriges Riksbank/Riksbanken – Förändringar av referensräntan, tabell:”. Läst 8 januari 2013.

Läs mer om:
Ekonomi
Företagsekonomi
Privatekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar