Rekvisit

Rekvisit är en term som används inom juridiken. Varje lag ställer normalt upp ett antal villkor. För att en lag skall vara tillämplig krävs att något eller alla dessa villkor är uppfyllda. Dessa villkor kallas rekvisit.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Rekvisiten kan vara kumulativa eller alternativa, med det första menas att alla rekvisit måste vara uppfyllda för att lagen ska bli tillämplig. När det gäller alternativa rekvisit räcker det med något av rekvisten är uppfyllda för att lagen skall vara tillämplig.

Rekvisit förekommer inom lagar på alla juridiska områden såsom statsrätt, processrätt, straffrätt och civilrätt för att nämna några exempel.

Källor

  •  Juridik på Internet, Ordlista: Rekvisit, läst 2010-08-25
     

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar