Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring (RM), på engelska Customer Relationship Management (CRM), har sedan 1990-talet varit ett "hett" begrepp inom marknadsföring.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Att vårda och utveckla relationer med kunder är naturligtvis inget nytt.Relationsmarknadsföring har alltid varit viktig vid industriell marknadsföring och när det gäller marknadsföring av tjänster. Möjligheterna att bedriva och utveckla kundrelationer med större kundgrupper har ökat i och med den tekniska utvecklingen av datorer, internet, mobiltelefoni mm. 

Att skapa relationer med kunder är lönsamt – både utifrån att intäkterna ökar från en lojal kundgrupp samtidigt som marknadsföringskostnaderna kan hållas nere. Marknadsföringskostnaderna blir lägre eftersom företaget kan rikta informationen rätt och slippa lägga pengar på en hel del onödig reklam.

Relationsmarknadsföring är en affärsstrategi och inte bara ett sätt att marknadsföra företaget och dess produkter eller tjänster. I grunden har företaget en ömsesidig dialog med kunden. Denna dialog leder till att många i det egna företaget är med i relationsskapandet.

Om företaget skall syssla med relationsmarknadsföring bör företaget:

 • Ha ett värde på produkten eller tjänsten som är tillräckligt stort för att det ska vara motiverat med ett större engagemang.
   
 • Ha en produkt eller tjänst som används av kunden mer än någon enstaka gång.
   
 • Ha en produkt eller tjänst som är viktig, betydelsefull, skapar engagemang etc. ur kundens perspektiv.
   
 • Ha en organisation, både vad gäller personal och teknik, som kan hantera relationsmarknadsföring på rätt sätt.
   

Läs mer om:
Relationsmarknadsföring, CRM
Relationsmarknadsföring – strategi

Lämna en kommentar