Reskontra

Reskontra är en sidoordnad bokföring (redovisning) som används för att systematiskt bevaka en särskild kund, en leverantör, en anställds lön mm, lager, inventarier, ett projekt etc. Namnen man använder blir då Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Lönereskontra och så vidare.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I reskontrorna finns därmed tydlig och detaljerad information om företagets ekonomiska förehavanden inom olika områden. Reskontran kan ses som ett register där till exempel registret Kundreskontra innehåller alla nödvändiga uppgifter om varje kund, normalt i bokstavsordning.

Att upprätta reskontror är inget som lagen föreskriver utan det är upp till företaget själv att bestämma hur de på ett effektivt sätt kan hålla kontroll på olika ekonomiska förehavanden. 

De flesta moderna bokförings- och redo- visningsprogram för persondatorer har reskontror integrerade med den övriga bokföringen. Kopplingen mellan den vanliga bokföringen och den specifika informationen på en reskontra är oftast ett kundnummer (anställningsnummer, projektnummer eller liknande). Kundnumret registreras samtidigt som konteringen och ”vips” finns uppgifterna även i kundreskontra.  
 

Kund- och leverantörsreskontra

De vanligaste reskontrorna är för kunder och leverantörer. För företag med många kunder och/eller leverantörer är det nödvändigt att ha full kontroll på vad som sålts eller köpts, när och till vilket pris, uppnådda rabatter, in- och utbe- talningar osv.

En reskontra kan vara enkel till sin utformning eller mycket utförlig. Företagets behov styr detta.

Läs mer om:
Bokföring
Bokföringens grunder

Lämna en kommentar