Självkostnadskalkyl

Självkostnadskalkylering är en metod för fullständig kostnadsfördelning.Detta innebär att en kostnadsbärare (produkt) får bära sina särkostnader samt en framräknad andel av de samkostnader som finns i företaget. Totalresultatet blir positivt för företaget om priserna konsekvent täcker självkostnaden för produkterna. Självkostnadskalkylering används främst i tillverkningsindustrin.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Självkostnadskalkyl – samtliga kostnader i företaget fördelas

Självkostnadskalkylering används främst till att ge underlag för pris- sättningsbeslut på lite längre sikt och för långsiktiga lönsamhets- bedömningar. Vid mer kortsiktiga beslut är det oftast bidragskalkylering som används.

Vid självkostnadskalkylering får företaget fram sitt resultat på följande sätt:

Resultatet Totala intäkterna  Totala självkostnaden

Innebörden av detta är att vid självkostnadskalkylering är samtliga kostnader fördelade på produkter ända fram till dess att de är levererade och betalda.

Då samtliga kostnader ingår i självkostnadskalkylen måste företaget använda sig av vissa fördelningsnycklar för att de indirekta kostnaderna ska kunna fördelas på kostnadsbärarna. De fördelningsnycklar som används är
 

MO Materialomkostnader
TO Tillverkningsomkostnader
FO Försäljningsomkostnader
AO Administrationsomkostnader

Genom olika beräkningar mellan de direkta kostnaderna och ovanstående fördelningsnycklar görs olika påläggssatser.

Läs mer om:
Kalkylering
Självkostnadskalkyl

Lämna en kommentar