Sjöfylleri

Sjöfylleri är ett brott mot den svenska sjölagen och straffas med böter eller upp till två års fängelse. Den kan dömas för detta brott som framför ett fartyg – eller utför uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss – och som är så berusad att det kan antas att han eller hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt. För fartyg över 10 meters längd eller som kan framföras i över 15 knop definieras det som fylleri när halten alkohol i blodet överstiger 0,2 promille. Motsvarigheten till sjöfylleri i vägtrafik är rattfylleri.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Lagtext

Sjölagen uppdaterades 1 juli 2010. 20 kapitlet, 4 § och 5 § lyder därefter:[1]

”4 § Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd av minst tio meter, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Det som föreskrivs om den som framför ett fartyg gäller även den som i övrigt på ett sådant fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

För sjöfylleri döms också den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt. Lag (2010:297).

5 § Är ett brott som avses i 4 § att anse som grovt, döms för grovt sjöfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om

 1. gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
 2. gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel,
 3. den uppgift som gärningsmannen haft att fullgöra har varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller
 4. framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss. Lag (2010:297).”

I korthet är det följande ändringar i den tidigare lagen från 1994

 • I jämförelse med den tidigare skrivningen av sjölagen[2] som inte hade fasta promillegränser infördes en gräns för sjöfylleri på 0.2 promille (alkohol i blodet). Som tidigare kan en promillehalt på över 1,0 promille innebära att brottet betraktas som grovt sjöfylleri.
   
 • I det nya tillägget till sjölagen infördes ett undantag för båtar under 10 meter och som har en maximal hastighet av 15 knop. Dessa omfattas av samma regler som tidigare om att kunna utföra uppgifter av väsentlig betydelse för säkerheten, men inte av de fasta promillegränserna.
   
 • Polis och Kustbevakning fick nu dessutom rätt att stoppa båtar för kontroll och så kallat sållningsprov (alkoholtester) utan ”skälig misstanke”.[3]
   

Kritik

Den nya lagen omfattar närmare en halv miljon båtägare plus besättning.[4] Den är mycket omdiskuterad och med tydliga ”åsiktsläger”. Ett antal politiker håller inte med om att jämförelsen med bil är relevant och har börjat ifrågasätta både hur lagen kom till och konsekvenserna av den.[5] Ett antal riksdagsmotioner har under 2011, 2012 samt 2013 lämnats in som begär omprövning/översyn av lagen.[6] Sveriges mest erkända expert inom sjörätt, Professor Hugo Tiberg, samt Professorn i Informationsteknik, Mats Edenius, anser att lagen helt saknar legitimitet och t.o.m. kan anses som förnedrande för båtförare.[7]
 

Händelser efter ändringen i lagen

Kustbevakningen genomförde 2 300 alkoholutandningsprov år 2010 och 290 förundersökningar om misstänkt sjöfylleri inleddes.[8]

Straffet för sjöfylleri ska enligt förarbetena motsvara straffen för rattfylleri med motsvarande berusningsgrad. Högsta Domstolen har dock i en dom sänkt antalet dagsböter med hänsyn till den båt som framfördes (en segelbåt) och den begränsade trafikintensiteten.[9][10]
 

Utanför Sverige

Norge har 0,8 promille som gräns för sjöfylleri för fartyg under 15 meter. För större fartyg så gäller 0,2 promille. Finland har 1 promille för grovt sjöfylleri samt med en ansvarsdel liknande den i Sverige innan 2010. Danmark har 0,5 promille som gräns för fartyg över 15 meter – som därmed har behörighetskrav – samt snabbgående mindre båtar. För övriga båtar finns ingen fast promillegräns men en ansvarslag liknande den tidigare svenska. Samma princip gäller i Storbritannien. Tyskland, USA och Kanada har 0,8 promille. FN organet Internationella sjöfartsorganisationen(International Maritime Organisation) föreskriver maximalt 0.8 promille för världens yrkessjöfart. Från 2017 skärps regeln via ”The Standards of Training, Certification & Watchkeeping (STCW) Convention” till 0.5 promille i samband med krav på schemalagd vila för besättningen.[11]

Noter

 1.  https://www.lagboken.se/files/SFS/2010/100297.PDF#search=”4 sjölagen 1994″
 2.  Den som framför ett fartyg eller i övrigt på fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel, att det kan antas, att han inte på ett betryggande sätt kan utföra vad som därvid åligger honom, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.
 3.  Polisen Kronoberg: Ratt- och sjöfylleri
 4.  Uppskattat bestånd av berörda båtar tagen från Transportstyrelsens officiella dokumentation[källa behövs]
 5.  Exempel: Riksdagsman Gustav Andersson (Centerpartiet Pressrelease 2011-05-27)
 6.  Några exempel: Motion 2011/12:C301 av Lars Beckman (M), Motion 2011/12:C256 av Johnny Munkhammar och Eliza Roszkowska Öberg (M), Motion 2011/12:C380 av Isabella Jernbeck (M).
 7.  DN Debatt 2011-03-06
 8.  ”Domar varierar efter nya sjöfyllerilagen”, Svenska Dagbladet pappersupplaga, 16 maj 2011.
 9.  Båtliv: Högsta Domstolen sänkte straff för sjöfylleri
 10.  Högsta Domstolen: B 1699-11
 11.  The 2010 Manila amendments to STCW

Läs mer om:
Sjöförklaring
Sjöfynd
Loggbok
Konossement
Redare
Sjörätt

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar