Spin

Spin ([spinn]) är ett från USA härstammande begrepp, som avser professionell marknadsföring av politik, politiker eller andra idéburna fenomen. En expert på området kan ibland efter amerikanskt mönster kallas spin doctor.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Vanliga tekniker inom spin är följande:

 1. Selektiva (starkt subjektiva) val av citat
   
 2. Selektiva val av fakta 
   
 3. Dementier som inte är verkliga dementier (helgardering) 
   
 4. Budskap med indirekta obevisade undermeningar
   
 5. Att använda vackra ord för en ”ful” sak i syfte att befordra den egna agendan

En negativ syn på ”spin” innefattar typiskt sett en jämförelse med propaganda i dess negativa betydelse. Joseph Goebbels skulle med det moderna språkbruket kunna kallas Adolf Hitlers spin doctor.

Spinndoktor
Begreppet spinndoktor eller spin doctor syftar på en person som professionellt arbetar med att nå mediauppmärksamhet för politiska eller andra idéer. Det kan även gälla marknadsföring av varor och tjänster. Sådan verksamhet kan också kallas för strategisk kommunikation eller mediarådgivning. Själva begreppet (ordet) kommer från det amerikanska ordet ”spin” (snurra runt). Det användes första gången i en ledarartikel i The New York Times 1984 efter en TV-debatt mellan presidentkandidaterna Ronald Reagan och Walter Mondale.

Spin och spinndoktor har sedan blivit ett begrepp som syftar på den planmässiga verksamhet som består i att försöka påverka opinionsbildningen eller i vart fall mediauppmärksamheten i en viss riktning. Verksamhet sker ofta i det fördolda. En spinndoktor är ofta rådgivare till en politiker eller någon annan ledande opinionsbildare.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar