Starta ekonomisk förening

Vill du starta en ekonomisk förening? Det kan du göra tillsammans med två andra personer, företag eller föreningar. Ni måste alltså vara minst tre medlemmar i föreningen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

När du ska starta en ekonomisk förening måste du anmäla det till Bolagsverket.
 

Så här går det till att starta en ekonomisk förening

  • Beslut om start – stadgar.
  • Betala insatsen.
  • Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket.
  • Skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket.
  • Bolagsverket registrerar föreningen.
  • Verksamheten startar.

1. Besluta om start – stadgar

Du och övriga medlemmar beslutar att starta en ekonomisk förening och antar stadgarna samt väljer styrelse och revisor. Stadgarna är de grundläggande reglerna för föreningen.

 2. Betala insatsen

Du som blir medlem i en ekonomisk förening ska betala en insats. I stadgarna står det hur stor insatsen är och hur den ska betalas.

 3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket

Anmäl att du vill starta föreningen till Bolagsverket, i e-tjänsterna på verksamt.se. Du kan också använda blanketten Nyregistrering, nr 904 . Tillsammans med anmälan skickar du in föreningens stadgar och ett protokoll som visar att föreningens medlemmar har antagit stadgarna och vilka som har valts till styrelse och revisor. Anmälan måste skickas in senast sex månader efter att medlemmarna har fattat beslut om att starta föreningen.

4. Skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket

Om något saknas i din anmälan kan du behöva skicka kompletterande uppgifter till Bolagsverket.

5. Bolagsverket registrerar föreningen

Bolagsverket beslutar om registrering och ger föreningen ett organisations-nummer. Bland annat kontrolleras att ingen annan har det föreslagna namnet på föreningen. Bolagsverkets handläggningstid varierar, men ofta handlar det om en till två veckor. När föreningen är registrerad får du ett registreringsbevis och en kopia av registrerade stadgar.

6. Verksamheten startar

Så fort Bolagsverket har registrerat föreningen kan verksamheten sätta igång.
 

Läs mer om:
Företagsformer
 

Källa:
Bolagsverket

Lämna en kommentar