Stibor

STIBOR, eller Stockholm Interbank Offered Rate är en daglig referensränta som beräknas som ett aritmetiskt medelvärde av de räntor som bankerna SEB, Nordea, Svenska Handelsbanken, Swedbank och Danske Bank ställer till varandra för utlåning i svenska kronor. STIBOR används som referens för räntesättning eller prissättning av derivatinstrument. En ränta på ett lån kan exempelvis uttryckas som STIBOR T/N + 1% och kommer då följa STIBOR T/N-räntan med ett tillägg om en procentenhet. Noteringarna för STIBOR publiceras varje vardag kl 11:00.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

De viktigaste löptiderna för STIBOR är:

  • T/N som står för Tomorrow/Next (nästa bankdag till efterföljande bankdag)
  • 3 månader

Fram till Lehmankraschen 2008 som allvarligt skakade om systemen för utlåning mellan bankerna motsvarade de ställda räntorna en kurs som bankerna var villiga att avsluta affärer med varandra till. Vid och efter kraschen övergick den ränta som rapporterades till att bli en teoretisk ränta medan affärerna gjordes upp enskilt genom förhandlingar varför Stibor frikopplades från verkliga transaktioner.[1]

Noter

  1.  Liborgate:Riksbanken vill göra om Stibor Svd.se 2012-07-17, avläst 2012-07-17

Läs mer om:
Styrränta
Räntemarknad
Penningmarknaden
Penningmängd
Venturekapital
Obligationsmarknaden
Finansiellt instrument
Corporate finance

 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar