Taxeringsvärde

Taxeringsvärde är det värde på en fastighet som ligger till grund för fastighetsskatt och tidigare också förmögenhetsskatt. Taxeringsvärdet fastställs vid fastighetstaxering och ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde, med viss eftersläpning. 2010 års taxeringsvärden baseras på försäljningspriser under 2006-2008, omräknat till 2008 års prisnivåer. [1]

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vid uträkning av taxeringsvärdet är fastighetens ålder en parameter där begreppet värdeår används. Värdeår är ett åsatt årtal som motsvarar en byggnads ”tänkta” ålder med avseende på större om- och tillbyggnader.
 

Förslag till avskaffat taxeringssystem

Den 15 februari 2011 tillsatte regeringen, efter tidigare uppmaning från Sveriges riksdag[2], den s.k. Bostadstaxeringsutredningen[3] med uppdrag att se över hur taxeringen av bostadsfastigheter skulle kunna upphöra. Utredningen presenterade sitt betänkande den 21 augusti 2012[4].

Redan den 4 maj 2012 avslöjade[5] Villaägarnas Riksförbund att utredningen avser att föreslå ett helt nytt fastighetsskattesystem[6] som bygger på antal kvadratmeter boyta och tomtyta. Förslaget har kritiserats hårt[7] för att det skulle leda till kraftiga skattehöjningar för många småhusägare och för att skillnaden i beskattning mellan småhus och flerbostadshus skulle bibehållas.

Noter

  1.  ”Deras taxeringsvärde fördubblas”, artikel i Dagens nyheter 27 oktober 2008, av Sara Djurberg
  2.  ”Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet”. Riksdagens webbplats. Riksdagen.
  3.  ”Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder”. Regeringens webbplats webbplats. Regeringskansliet.
  4.  ”Bostadstaxering – avveckling eller förenkling”. Regeringens webbplats. Regeringskansliet.
  5.  ”Så blir din nya fastighetsskatt”. Villaägarnas Riksförbunds webbplats. Villaägarnas Riksförbund.
  6.  ”Fakta om den nya fastighetsskatten”. Villaägarnas Riksförbunds webbplats. Villaägarnas Riksförbund.
  7.  ””Taxeringsutredningen vill införa en ny fastighetsskatt””. Dagens Nyheters webbplats. Dagens Nyheter.

Läs mer om:
Skatter

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar