Telefonintervjuer

De finns två metoder för att samla in marknadsdata. Den ena är att kommunicerar med de svarande, den andra är att observerar beteendet hos personer. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

När det gäller den sista metoden är det enbart beteendet som kan studeras, inte kunskaper, värderingar eller åsikter. 

Telefonintervjuer använts allt mer eftersom kostnaden för telefonsamtalet har sjunkit kraftigt de senaste åren. Är lite av ett mellanting mellan brevenkät och personlig intervju. Kan vara svårt att ”få tag i” intervjuoffer som har nyckelpositioner på ett företag, samt få tillräcklig med tid till att ställa frågorna. Genom att tiden är begränsad medför det att möjligheten att utveckla frågorna (ställa följdfrågor) inte är särskilt stor. 

Telefonintervjuens fördelar: 
Låg kostnad, når rätt person, snabbheten (går att koda in svaren direkt på en dator vilket gör att sammanställningen bara är en knapptryckning bort). 

Telefonintervjuens  nackdelar: 
Att helt enkelt få tag i intervjupersonen (på tjänsteresa, i samman- träde, semester …). Begränsad intervjutid, sällan mer än 10 minuter. Att slump- mässigt välja intervjupersoner ur ett register (att använda telefonkatalogen kan  vara svårt då det finns en stor andel som telefonnumret inte stämmer på. p g a till exempel flyttning) kan ge stora mätfel om man inte är observant.
 

Läs mer om:
Marknadsundersökning

Lämna en kommentar