Tjänsteproduktion

Med tjänsteproduktion avses de sektorer i samhällsekonomin som producerar tjänster och därmed inte tillhör den primära sektorn, där jordbruksprodukter framställs, eller den sekundära sektorn, där industriproduktion sker utan den tertiära sektorn. Hit räknas både privat (kommersiell) och offentlig service liksom handel och transporter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I moderna ekonomiskt utvecklade samhällen tenderar tjänsteproduktionen att bli en allt större del av den samlade ekonomin.

Till tjänsteproduktion räknas så gott som hela den offentliga sektorn i de flesta västländer, handel, transporter, privata tjänster som bilreparationer och hårfrisörsalonger samt finansiella tjänster inom till exempel banker.

Läs mer om:
Industri
Byggindustri
Upplevelseindustri
Tjänstesamhälle
Tjänsteföretag
Hushållsnära tjänster

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar