Undersökning

Undersökning kan vara

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

  • Undersökning, en process eller aktivitet som utförs i syfte att erhålla kunskap
  • Förundersökning, den undersökning som initieras när ett brott misstänks
  • Medicinsk undersökning, en processer i sjukvård som ingår i medicinsk diagnostik
  • Observation, synonymt med uppsikt och tillsyn
  • Utgrävning, en teknik inom arkeologi, paleontologi, rättsantropologi och geologi

Typer av undersökningar

Arbetskraftsundersökning
Blodundersökning
Faderskapsundersökning
Fallundersökning
Förundersökning
Gallupundersökning
Intervjuundersökning
Intrångsundersökning
Lungfunktionsundersökning
Marknadsundersökning
Medicinsk undersökning
Omnibusundersökning
Opinionsundersökning
Rättspsykiatrisk undersökning
Röntgenundersökning
Surveyundersökning
Utgrävningsundersökning
Vallokalsundersökning

Läs mer om:
Marknadsundersökning
Stickprov
Enkät
Brevenkäter
Surveyundersökning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar