Vägtransportarbete

För dem som arbetar med vägtransportarbete gäller en särskild lag och inte arbetstidslagen. Lagen gäller inte vid allt vägtransportarbete utan t.ex. persontransporter i linjetrafik ingår inte.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Några utvalda punkter ur lagen vid visst vägtransportarbete

I lagen regleras bland annat hur mycket en anställd får arbeta och när han ska ta rast.

Lagen gäller

  • svensk förare som kör i Sverige och i utlandet
  • utländska förare som kör i Sverige

Egenföretagare omfattas inte av lagen.

Undantag, lagen gäller exempelvis inte för

  • lätta lastbilar
  • personbilar
  • fordon som används för persontransporter i linjetrafik, t.ex. bussar

Genom kollektivavtal går det att avtala bort delar av lagen. Ett kollektivavtal är ogiltigt om villkoren är sämre än vad som står i lagen om visst väg- transportarbete.

Arbete får aldrig utföras längre tid än sex timmar i följd utan rast. Rasten skall uppgå till minst 30 minuter, om arbetstiden omfattar mellan sex och nio timmar. Om arbetstiden överstiger nio timmar, skall rasten uppgå till minst 45 minuter. Rasten får delas upp på flera perioder om minst 15 minuter vardera.

Arbetsgivaren skall registrera all arbetstid som omfattas av denna lag. Registren skall bevaras hos arbetsgivaren i minst två år efter den tidsperiod som arbetet omfattar.

Läs mer om:
Arbetsmiljö

Källa:
Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Lämna en kommentar