Värdekedjan

Värdekedjan är ett verktyg inom managementområdet som först beskrevs av Michael Porter i boken Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance från 1985. Värdekedjan blev snabbt ett viktigt verktyg och ansågs som ett kraftfullt hjälpmedel för strategisk planering. Syftet är att maximera vinsten och minimera kostnader.
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Värdeskapande aktiviteter

Värdekedjan delar upp en organisations processer i olika, så kallade värdeskapande aktiviteter. Processerna delas upp i primära och stödjande aktiviteter. Kostnads- och värdedrivare identifieras i varje värdeaktivitet.

Primära aktiviteter

 • ingående logistik
 • produktion
 • utgående logistik
 • marknadsföring och försäljning
 • tjänster (service)

Stödjande aktiviteter

 • förvaltningen/ledarskap
 • administration
 • resurser
 • forskning och utveckling
 • inköp
   

Läs mer om:
För dig som söker kunskap inom företagsrelaterade ämnen…

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar