Webbansvarig

Webbansvarig (engelska Webmaster) är huvudansvarig för att en webbplats övergripande struktur och presentation av innehåll stöder målgruppernas behov, i linje med webbplatsens fastställda mål och syfte. Det är relativt vanligt förekommande att en webbansvarig även har ett strategiskt ansvar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

För större webbplatser finns ofta ett större team av specialister runt den webbansvarige, bestående av webbredaktörer, webbproducenter, webb-designers, användbarhetsexperter och webbadministratörer.

Företag med flera webbplatser, ofta större företag med ett flertal olika varumärken/produkter, har i regel en webbansvarig per webbplats. Likt ovan beskrivet avgör webbplatsens omfattning antalet övrigt involverade ansvarsroller. Dessa företag har i regel någon typ av övergripande styrning, till exempel en webbstrateg som sammanhållande för någon form av webbråd där samtliga webbansvariga ingår.

Läs mer om:
Marknadsföring
Digital marknadsföring
Webbredaktör

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar