Webbansvarig

Webbansvarig (engelska Webmaster) är huvudansvarig för att en webbplats övergripande struktur och presentation av innehåll stöder målgruppernas behov, i linje med webbplatsens fastställda mål och syfte. Det är relativt vanligt förekommande att en webbansvarig även har ett strategiskt ansvar.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För större webbplatser finns ofta ett större team av specialister runt den webbansvarige, bestående av webbredaktörer, webbproducenter, webb-designers, användbarhetsexperter och webbadministratörer.

Företag med flera webbplatser, ofta större företag med ett flertal olika varumärken/produkter, har i regel en webbansvarig per webbplats. Likt ovan beskrivet avgör webbplatsens omfattning antalet övrigt involverade ansvarsroller. Dessa företag har i regel någon typ av övergripande styrning, till exempel en webbstrateg som sammanhållande för någon form av webbråd där samtliga webbansvariga ingår.

Läs mer om:
Marknadsföring
Digital marknadsföring
Webbredaktör

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar