Användning av kassaregister

Ja. Bestämmelserna om kassaregister ersätter inte bokföringslagens bestämmelser om vad som ska sparas. Kontrollremsor och journalminne är räkenskapsinformation enligt bokföringslagen och du ska spara kontrollremsa/journalminne till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (jfr 7 kap. 2 § första stycket bokföringslagen).
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om jag har en kontrollenhet, måste jag då också spara kontrollremsan eller de löpande noteringarna från kassaregistrets journalminne?

Måste jag dela in mina varor i artiklar eller räcker det med varugrupper på kvittot?

Det är inte möjligt att precisera hur indelningen ska göras. Företaget bör använda den indelning som är ändamålsenlig och som följer ”god branschstandard”.
 

Kan jag ändra priset på en förprogrammerad vara eller tjänst?

Ja, du får ändra priset på en vara eller en tjänst under pågående försäljning men däremot inte den förprogrammerade texten(6 kap. 4 § SKVFS 2014:9).Priset på vissa varor, t.ex. frukt och grönt, varierar från dag till dag. Det skulle därför inte vara möjligt för dagligvaruhandeln att fungera rationellt om det inte gick att ändra priset under pågående försäljning.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Kan jag skapa en ny artikel under pågående försäljning?

Nej, det kan du inte (jfr 6 kap. 4 § SKVFS 2014:9). Ett kassaregister får inte ha en funktion som gör det möjligt att ändra förprogrammerad text på artiklar och tjänster vid registreringen. Du får däremot lägga till förklarande information. Om artikelnamnet är till exempel batterier, får du lägga till information på exempelvis följande sätt:

Artikel          Batteri 
Information   AA 1,5 v (text som kan läggas till)

Observera att den förprogrammerade texten ska följa ”god branschstandard”. Det innebär att artiklar och varugrupper ska delas in ändamålsenligt i förhållande till företagets verksamhet (5 kap.1 § SKVFS 2014:10). Hur kvittot ska utformas beror alltså på hur du delat in företagets varor i artiklar och varugrupper (7 kap. 1 § SKVFS 2014:9).
 

Kan jag lägga till fast text under pågående försäljning?

Nej, det kan du inte. Ett kassaregister får inte ha en funktion som gör det möjligt att ändra förprogrammerad text på artiklar och tjänster under pågående försäljning(6 kap. 4 § SKVFS 2014:9).

Att ändra texten eller göra tillägg i artikelregistret under pågående försäljning innebär att man ändrar villkoret för en förprogrammerad text, vilket alltså inte är tillåtet enligt föreskrifterna. Företag som ska sälja en ny produkt bör därför lägga in den nya produkten i artikelregistret före försäljningen.
 

Kan flera företag använda samma kassaregister?

Ja, om samtliga av följande förutsättning är uppfyllda:

  • Kassaregistret är konstruerat så att det säkert kan hantera varje företags registreringar (3 kap. 12 § SKVFS 2014:10).
  • De enskilda företagens registreringar hålls åtskilda (3 kap. 12 § SKVFS 2014:10).
  • Kassaregistret har en funktion som visar vilka företag det hanterar (5 kap. 3 § SKVFS 2014:9.
  • De enskilda företagen håller sina betalningsmedel (kontanter, kortslipar, presentkort, kuponger och liknande) åtskilda från de andra företagens betalningsmedel (3 kap. 14 § SKVFS 2014:10).

Det ska finnas en certifierad kontrollenhet ansluten till kassaregistret (3 kap. 13 § SKVFS 2014:10).

  • SKVFS 2014:9
  • SKVFS 2014:10
     

Kan en eller flera företagare låta registrera sitt kassaregister i ett enkelt bolag för att slippa ha med sitt personnummer på kvittot som framställs i registret?

Nej. I stället ska varje delägare i ett enkelt bolag ha ett eget eller ett gemensamt kassaregister enligt Skatteverkets föreskrifter(3 kap.12 § SKVFS 2014:10).

Ett kassaregister ska alltid producera ett kvitto som ska innehålla bl.a. ett person- eller organisationsnummer för den eller dem som driver näringsverksamheten. Ett enkelt bolag är dock varken en fysisk eller juridisk person och kan därför inte driva näringsverksamhet i kassaregisterlagens mening. Det går därför inte att ange det enkla bolagets registreringsnummer på kvittot.
 

Hur länge måste jag spara kontrollenheten och informationen, och vem tömmer enheten?

Du måste spara kontrollenheten (och informationen i den) i Sverige i minst 12 månader efter att du bytt den eller sålt eller skrotat kassaregistret (6 kap. 1 § och 2 § SKVFS 2014:10).

En godkänd kontrollenhet ska kunna lagra minst fem års kontrolldata. Trots det kan det hända att minnet fylls innan dess. Betrakta då kontrollenheten som trasig och byt ut den (12 kap. 14 §, SKVFS 2009:2). Spara sedan den gamla kontrollenheten i minst 12 månader utan att tömma minnet.
 

Hur anger jag kassabeteckning vid gemensamma kassaregister?

Varje kassaregister i din verksamhet ska ha en unik kassabeteckning (3 kap. 9 § SKVFS 2014:10). Beteckningen ska finnas på kvitton, X-dagrapporter och Z-dagrapporter. Ditt företag får ha ett kassaregister gemensamt med ett annat företag om kassaregistret på ett säkert sätt kan hantera mer än ett företags registreringar (3 kap. 12 § SKVFS 2014:10). De olika företagens registreringar ska hållas åtskilda i det gemensamma kassaregistret.Ett kassaregister som används gemensamt av två eller flera företag räknas som ett enda fysiskt kassaregister. Samtidigt räknas det gemensamma kassaregistret som ett kassaregister för varje företag som använder det. Det innebär att vart och ett av de företag som använder det gemensamma kassaregistret måste ange en unik kassabeteckning, trots att kassaregistret är ett enda fysiskt kassaregister. Detta för att kontrollenheten ska kunna hantera information från olika företag korrekt trots att kassaregistret är gemensamt.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar