Skatteverkets tillsyn och kontroll av kassaregister

Tillsyn

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Hur går en tillsyn till?

Skatteverket kan göra tillsynsbesök avseende ditt företag utan att anmäla detta i förväg. Syftet med besöket är att kontrollera att du som näringsidkare har ett kassaregister och att kassaregistret uppfyller föreskrivna krav.Vid ett tillsynsbesök måste du kunna lämna de upplysningar som Skatteverket kan behöva.

Upplysningar som kan vara aktuella vid en tillsyn är följande:

Uppgifter om befintliga kassaregister/kontrollenheter i verksamhetslokalen, modellbeteckningar och tillverkningsnummer m.m.Om Skatteverket begär det måste du kunna visa att ditt kassaregister har de kontrollkoder som generas av kontrollenheten för varje kvitto. Kontrollenheten skickar kontrollkoden till kassaregistret som skriver ut kontrollkoden på kontrollremsan eller registrerar det i journalminnet. Kontrollkoden kan även finnas utskriven på kassakvittot, beroende vilken typ av kassaregister du har.  

Kontrollbesök

Skatteverket kommer även att göra kontrollbesök oanmält. Det innebär att Skatteverket har möjlighet att

  • räkna kunder
  • göra kontrollköp
  • göra kvittokontroller och
  • göra kassainventering.

Skatteverket kan då begära att den som står i kassan ska tillhandahålla uppgifter från ditt kassaregister för att kunna kontrollera hur du har registrerat försäljningen.  Legitimation och bekräftelse på besök  

Besökets inledning:  
I samband med att Skatteverkets personal presenterar sig ska deras tjänstelegitimationer förevisas för dig eller annan ansvarig person i verksamheten. Vid tillsynsbesök och kassainventering sker detta när kontrollen inleds, medan det vid kundräkning, kontrollköp och kvittokontroll sker när/om Skatteverkets personal ger sig till känna.  

Besökets avslut:  
Besöket avslutas med att en kontakt-blankett överlämnas till dig eller annan ansvarig person. Av denna framgår skattetjänstemännens namn och telefonnummer.
 
Om du är på plats får du normalt direkt feedback på vad som framkommit vid besöket.

Har det t.ex. upptäckts brister kommer dessa att nämnas då.  Det kommer dock vara vanligt att kontrollkoden dekrypteras i Skatteverkets lokaler, så information om brister i kontrollkoden kommer ofta att kunna lämnas först i efterhand.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Lämna en kommentar