Att välja finansieringsform

Vi tackar för följande material som vi har fått från Peter Tovman, författare till boken "Finansiering, En handbok i hur du finansierar ditt företag - från start till notering". Du kan beställa den från Björn Lundén information. Nederst på sidan kan du läsa mer om vad boken innehåller.  (Läs även avsnittet Affärsänglar av Peter)

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Att välja finansieringsform

Till dig som funderar på vilken finansiering du ska fokusera på i ditt företag, är mitt svar att det i hög grad beror på:

1. Din person och vad du vill med ditt företag.
2. Företaget, dess nuläge och hur du bedömer dess framtid.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Låt mig utveckla det hela.
 

Din person

Här är några aspekter som har med dig som person att göra och som bör påverka ditt val av finansiering:

 • Riskbenägenhet
  Hur riskbenägen är du som person, är du villig att satsa egna pengar, kanske till och med riskera din bostadsrättslägenhet, villa, sommarhus?
   
 • Expansivitet
  Hur expansiv är du som person? Detta avspeglar sig ju i företagets expansion.
   
 • Mål
  Vad har du för mål med företagandet? Kraftig expansion med privatekonomiska risker, expandera i en lugnare takt eller driva företaget som ett levebrödsföretag?
   
 • Ekonomiska förutsättningar
  Vilka privatekonomiska förutsättningar har du för ditt företagande?
   
 • Social förmåga
  Här avser jag dels din förmåga att bygga nätverk, specifikt vilket nätverk du har som kan öppna upp dörrar hos olika finansiärer, dels din förmåga att kommunicera med företrädare för finansiella aktörer.
   

Företagets situation

Här är några av de faktorer som rör företagets situation och som bör påverka valet av finansiär och finansieringsform. Det finns självfallet även andra faktorer som kan ha betydelse.

 • Lönsamhet
  Resultaträkningen (lönsamhet, kostnadsstruktur, mm). Resultat tidigare år, förändringsbehov, framtidsbedömning.
   
 • Finansiell stabilitet
  Balansräkningen (skuldbörda, egna kapitalets och aktiekapitalets storlek). Kassaflödet.
   
 • Marknaden
  Vikande, expanderande, företagets marknadsandel och position?
   
 • Erbjudandet
  Kommersiell bärkraft hos affärsidén och hos varan/tjänsten? Förändringsbehov?
   
 • Kapitalbehov
  Behövs finansiering för att ta företaget ur en ansträngd finansiell situation eller till expansiva satsningar?
   

Aktörer och finansieringsformer

Utifrån din person och företagets situation ska en finansiering utformas, baserad på finansiella aktörer och finansieringsformer:

Finansiella aktörer

 • Affärsänglar
 • Almi
 • Bank
 • Factoringföretag
 • Finansiella aktörer
 • Kreditgarantiföreningen
 • Leasingföretag
 • Riskkapitalföretag

Finansieringsformer

 • Factoring
 • Franchise
 • Förlagslån
 • Förlagslån med konverteringsrätt
 • Kapitalandelslån
 • Kontokredit
 • Kreditgaranti
 • Leasing
 • Vinstandelslån
 • Ägarspridning med notering
 • Ägarspridning utan notering
   

En översikt

Sammanställer vi det som berörts ovan under ”din person”, ”företagets situation”, ”finansiella aktörer” och ”finansieringsformer”, får vi denna översikt:

Din person Företagets
situation
Finansiella
aktörer
Finansierings-
former
Riskbenägenhet
Expansivitet
Mål
Ekonomiska förut-
sättningar
Social förmåga
Lönsamhet
Finansiell stabi-
litet
Marknaden
Erbjudandet
Kapitalbehov
Affärsänglar
Almi
Bank
Factoringföretag
Finansiella råd-
givare
Kreditgaranti-
föreningen
Leasingföretag
Riskkapitalföretag
Factoring
Franchise Förlagslån
Förlagslån med
konverteringsrätt
Kapitalandelslån
Kontokredit
Kreditgaranti
Leasing
Vinstandelslån
Ägarspridning med
notering
Ägarspridning utan
notering

 
Förutsättningarna måste avgöra

Låt oss återvända till frågan i inledningen av kapitlet, nämligen hur du ska utforma ditt företags finansiering: Som framgår av översikten, åtminstone i teorin, uppstår en mängd möjliga kombinationer av finansiella aktörer och finansieringsformer, baserat på dig som person och företagets situation. Därför lämnar jag över frågan till dig att besvara, utifrån just dina egna och ditt företags förutsättningar.


 

FINANSIERING ger praktiska råd och vägledning till dig som söker gynnsam finansiering av ditt företag och vill undvika finansiella fallgropar. Boken är lämplig för såväl nystartade företag som etablerade företag med många miljoner i omsättning.

UR INNEHÅLLET
• Så hittar du finansiärer
• Finansieringsformer
• Affärsplan, investeringsmemorandum, prospekt
• Ägarspridning utan notering
• Avtal med finansiärer
• Välja och attrahera affärsänglar och riskkapital företag
• Finansiella aktörer
• Förhandlingen med finansiären
• Notering
• Välja och attrahera bank
• Säkra din ägarmakt
• Minskade borgensåtaganden genom kreditgaranti.

FÖRFATTAREN
Peter Tovman är ekonom och licentiat i rättsvetenskap. Han har skrivit flera böcker om företagande och finansiering.
 

Finansiering

Vill du köpa boken kan du beställa den från Björn Lundén information.

© Peter Tovman , Björn Lundén information

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar