Betalning till skattekontot

Inbetalningar till Skatteverket ska göras till Skatteverkets särskilda konto för skatteinbetalningar. Alla betalningar måste göras via insättning till Skatteverkets bankgiro 5050-1055.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Inbetalning till skattekontot

Som företagare betalar du regelbundet in skatt till exempel på grund av en redovisning i en momsdeklaration eller som en preliminär betalning av din slutliga skatt. Om du vet att du kommer att få ytterligare slutlig skatt att betala bör du göra en så kallad fyllnadsinbetalning.

Datumen för när betalningen ska vara gjord hittar du på Skatteverkets webbsida under punkten ”Deklarationstidpunkter för juridiska personer”. Skatteverket tillgodoräknar dig inbetalningen till ditt skattekonto så snart de fått den.

Betala via internet

Obs! Om du betalar via Internet måste du ange det OCR-nummer som är unikt för just dig. Det är mycket viktigt att du anger ett korrekt OCR-nummer. Du hittar ditt OCR-nummer på de förtryckta inbetalningskort du kan beställa från Skatteverket, men du kan också själv räkna ut det på deras webbplatsen.

Betala via inbetalningskort

Om du väljer att betala med inbetalningskort ska du i första hand använda förtryckta inbetalningskort. Dem beställer du från Skatteverket på något av följande sätt:

  • via deras beställningstjänst (underrubrik/kategori Inbetalningskort)
  • via Servicetelefonen, tfn 020-567 000, direktval 6704
  • genom Skatteupplysningen, tfn 0771-567 567.

Obs! Om du inte använder de förtryckta inbetalningskorten är det mycket viktigt att du skriver rätt namn, adress och personnummer på korten. Det är också mycket viktigt att du anger ditt OCR-nummer. Annars finns en risk att pengarna inte tillgodoräknas ditt skattekonto.

Förfallodag

En inbetalning måste vara bokförd på Skatteverkets bankgiro senast på förfallodagen. Det räcker alltså inte att girera eller betala in på förfallodagen för att slippa räntekonsekvenser.

Betala från utlandet

Om du betalar från utlandet kan du inte använda de förtryckta inbetalnings-korten.

Om du betalar via en svensk Internetbank räknas det som en inbetalning inom Sverige – oavsett vilket land du befinner dig i när du betalar.

Vad händer om du anger fel identifikationsuppgifter vid inbetalningen?

Det finns en risk för att Skatteverket inte kan tillgodoräkna dig inbetalningen på ditt skattekonto om du angett någon uppgift fel vid inbetalningen, till exempel fel namn, personnummer eller OCR-nummer. I värsta fall kan det hända att en inbetalning tillgodoräknas en annan person. Det är du som inbetalare som ansvarar för att uppgifterna blir rätt. Därför är det viktigt att du anger rätt identifikationsnummer eller använder dina egna förtryckta inbetalningskort vid inbetalningen. Skatteverket tillgodoräknar dig sedan inbetalningen utifrån det du har angett. Skatteverket har dock ingen möjlighet att kontrollera att du angett rätt namn, adress, personnummer eller OCR-nummer.

Om du råkat göra fel är Skatteverkets möjligheter att hjälpa dig mycket små. Om en eventuell felaktig mottagare av inbetalningen godkänner det kan Skatteverket föra över pengarna till ditt skattekonto. Det krävs då att det finns ett överskott, som motsvarar inbetalningen, på den mottagande personens skattekonto. Under den tid som inbetalningen saknas på ditt skattekonto läggs en kostnadsränta på underskottet. Det finns även en risk för att obetalda skatter på ditt skattekonto överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Skatteverket kan inte hjälpa dig om mottagaren motsätter sig att inbetalningen ska gå till ditt skattekonto eller om det inte finns något överskott på mottagarens skattekonto. Du har då en civilrättslig fordran på mottagaren som du kan göra anspråk på genom att processa i en allmän domstol. Om mottagaren har gått i konkurs finns det ändå vissa möjligheter för Skatteverket att hjälpa dig.

Källa: Skatteverket

Lämna en kommentar