Kontoutdraget

Skattekontot stäms av varje månad. I samband med avstämningen framställs ett kontoutdrag. Det innehåller debiterade skatter, t.ex. slutlig skatt och moms samt inbetalningar som bokförts på ditt skattekonto.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Kontoutdrag

Varje månad stäms ditt skattekonto av, och ett kontoutdrag skapas om något annat än inbetalningar eller ränta har bokförts på skattekontot.

Du får kontoutdraget automatiskt hemskickat om

  • du får en betalningsuppmaning
  • din slutliga skatt bokförs på skattekontot
  • du får en utbetalning vid en månadsavstämning
  • en skuld överlämnas för indrivning till Kronofogden eller några andra transaktioner har skett mellan Kronofogden och skattekontot
  • om du inte har fått något kontoutdrag under de närmast föregående 18 månaderna och saldot på kontot överstiger 99 kronor (under- eller överskott).

De flesta löntagare och pensionärer får kontoutdrag en gång per år i samband med att den slutliga skatten bokförs på skattekontot.

Vad är en betalningsuppmaning och ett betalningskrav?

En betalningsuppmaning får du när underskottet på ditt skattekonto är minst 100 kronor när kontoutdraget skapas.

Ett betalningskrav får du när underskottet på ditt skattekonto är minst 2000kronor när kontoutdraget skapas (eller 10000 kronor för företag/arbetsgivare som ska lämna skattedeklaration eller har F-skatt). Ett betalningskrav innebär att skulden överlämnas till Kronofogden för indrivning om du fortfarande har ett underskott på minst 2 000 respektive 10000kronor vid nästa månadsavstämning.

Varje kontoutdrag Skatteverket skickar ut omfattar samtliga transaktioner på kontot sedan senast skickade kontoutdrag.

E-tjänsten Skattekonto

I e-tjänsten Skattekonto kan du se vilka transaktioner som har bokförts på ditt skattekonto under en viss avstämningsmånad. På så sätt kan du få information om de transaktioner som har påverkat ditt skattekonto även då du inte har fått något kontoutdrag hemskickat.

Beställa kontoutdrag

Om du inte kan använda e-tjänsten Skattekonto kan du beställa kontoutdrag på något av följande sätt:

  • via beställningstjänsten på Skatteverkets webbplats
  • via Servicetelefonen, 020-567000, direktval 6708
  • genom att besöka skattekontoret
  • genom att vända dig till Skatteupplysningen 0771-567567.

Obs! Du kan bara beställa ett kontoutdrag via telefonsamtal till servicetelefonen.

Lämna en kommentar