Ditt ansvar som arbetsgivare

När du anställer någon för första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Som arbetsgivare har du en skyldighet att lämna in uppgifter och betala in skatt och avgifter för både din verksamhet och dina anställda.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Din skyldighet gentemot Skatteverket är att

 • göra skatteavdrag när du betalar ut lön och annan ersättning för arbete 
   
 • betala arbetsgivaravgifter
   
 • lämna arbetsgivardeklarationer (redovisa skatt och avgifter)
   
 • lämna kontrolluppgifter
   

Det här behöver du göra som arbetsgivare

För att uppfylla dina skyldigheter behöver du genomföra olika uppgifter vid anställning, löpande under året och vid årets slut.

Vid anställning

 • Upprätta ett anställningsavtal. Avtalet dikterar vilken lön, eventuella förmåner eller andra ersättningar din anställde ska få för utfört arbete.
   
 • Ta reda på vilken skattetabell som gäller. För att kunna betala ut lön behöver du få uppgifter om vilken skattetabell som gäller för dina anställda. Kontrollera att den anställde har A-skatt.
   
 • Registrera dig som arbetsgivare. Det behöver du göra för att Skatteverket ska få uppgifter om att du i framtiden kommer att lämna arbetsgivardeklarationer och göra skatteinbetalningar åt din anställde.
   

Löpande

 • Betala ut lön till din anställde. Samtidigt ska du göra ett skatteavdrag på lönen enligt den skattetabell som du fått från din anställde och räkna ut arbetsgivaravgifter.
   
 • Lämna en lönespecifikation. När du betalar ut lön ska du redovisa för din anställde att du gjort ett skatteavdrag på lönen, samt vilka andra eventuella ersättningar och förmåner som ingår i lönen. Denna kvittens kallas för en lönespecifikation.
   
 • Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag ska redovisas i en arbetsgivardeklaration. Deklarationen för en månad lämnar du vanligtvis den 12:e i den efterföljande månaden. Du lämnar alltså in deklarationen för månaden maj den 12:e juni.
   
 • Betala till Skatteverket. Du betalar in skatteavdraget och arbetsgivaravgifter till Skatteverkets bankgiro via internetbetalning eller inbetalningskort. Detta gör du samtidigt som du gör din arbetsgivardeklaration.
   

En gång per år

 • Lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. I slutet av året måste du lämna kontrolluppgifter, det är en sammanlagd uppgift över de skatteavdrag och löneutbetalningar du gjort för din anställde under året.
   
 • Lämna kontrolluppgifter till din anställde. Du behöver skicka en kopia på kontrolluppgifterna till din anställde så att hen kan kontrollera att skatteavdraget stämmer när hen gör sin årliga inkomstdeklaration.
   

Källa: Skatteverket 2018

Lämna en kommentar