Elektronisk handel, Internethandel

Följande material från Skatteverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Moms vid elektronisk handel

OBS! Nya regler 2015 för omsättning av elektroniska tjänster (se nederst på sidan)

Vad är elektronisk handel?

Med elektronisk handel menas i att du beställer varor eller tjänster elektroniskt, i de flesta fall via Internet. Du kan ofta betala elektroniskt i samband med beställningen. Ur momssynpunkt spelar det ingen roll om en vara eller tjänst beställs elektroniskt eller med brev. Hos postorderföretagen kan du ofta välja hur du vill beställa och betala varorna.

Beställda varor levereras t.ex. i brev eller paket. Materiella ting som böcker, CD- och DVD-skivor är varor. Texter, musik, filmer och dataprogram som levereras elektroniskt till din dator är inte materiella ting och därmed inte varor. Du har istället köpt tjänster som i vissa fall beskattas annorlunda än varor.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

En tjänst kan också innebära att någon kommer hem till dig och utför en tjänst t.ex. städning.

Inköp från säljare i Sverige

Köper du från en säljare i Sverige sker beskattningen på samma sätt för varor och tjänster. Observera dock att den reducerade skattesatsen (6 %) för böcker och tidningar inte gäller för texter som levereras elektroniskt.

Inköp av varor från säljare i annat EG-land

Om du köper en vara från ett företag i ett annat EG-land får du betala det landets moms eller svensk moms om företaget är momsregistrerat här i Sverige. Företag i andra EG-länder måste vara momsregistrerade i Sverige när omsättningen överstiger ett visst tröskelvärde. Särskilda regler gäller för nya transportmedel (bilar, MC, båtar och flygplan) och punktskattepliktiga varor som t.ex. alkohol och tobak.

Inköp av varor från säljare utanför EG

Om du köper en vara från en säljare i ett land utanför EG får du själv betala svensk moms vid införseln. Momsen betalas till Tullverket eller Posten.

Inköp av tjänster från säljare i annat EG-land

De tjänster som oftast levereras elektronisk handel är musik, filmer, spel, dataprogram, bilder och texter. Om du som näringsidkare köper sådana tjänster från ett annat EG-land ska du själv redovisa moms i Sverige. Du kan ha avdragsrätt för samma moms.

Om du inte är näringsidkare utan t.ex. privatperson anses tjänsten omsatt utomlands. Det innebär att du får betala momsen i säljarens hemland och att det inte blir någon svensk moms.

Inköp av tjänster från säljare utanför EG

Köper du samma tjänster från säljare i ett land utanför EG anses tjänsten omsatt i Sverige. Säljaren ska då vara momsregistrerad i Sverige. Det saknar betydelse om köparen är näringsidkare eller privatperson.

För att underlätta för säljare som säljer elektroniska tjänster till privatpersoner och andra som inte är skattskyldiga till moms finns det i EG en särskild beskattningsordning. Företagen behöver bara vara registrerade i ett EG-land och redovisa all moms dit. De ska dock ta ut den moms som gäller i respektive kunds hemland.

Nya regler 2015 för omsättning av elektroniska tjänster

Den 1 januari 2015 ändras momsreglerna för försäljning av elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster till privatpersoner inom EU.

Ändringen innebär att beskattningen ska ske i det land där köparen är bosatt. Idag beskattas tjänsterna i det land där säljaren är registrerad. Ändringen gäller bara för försäljningar till privatpersoneri nom EU.

Vem påverkas av de nya reglerna?

Du som säljer vissa tjänster direkt till privatpersoner i andra länder kan omfattas av de nya reglerna.

Vad innebär de nya reglerna?

Om du säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändnings-tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska de beskattas i det land där köparen är bosatt. Det är du som säljare som ansvarar för att betala in momsen.

Via Skatteverkets frivilliga e-tjänst Mini One Stop Shop (MOSS), kan du redo-visa och betala moms till Skatteverket avseende nämnda tjänster. Skatteverket distribuerar sedan momsen till aktuella länder.

Vilka tjänster omfattas?

De nya reglerna omfattar:

  • elektroniska tjänster, det vill säga olika tjänster som säljs via internet eller andra elektroniska nätverk, till exempel applikationer, tillgång till webbplatser, filmer, böcker, tidningar, programvaror och musik som tillhandahålls on-line
  • telekommunikationstjänster, vilket framför allt är fast och mobil telefoni samt tillgång till internet
  • sändningstjänster, det vill säga olika radio- och tv-program som sänds via radio- eller tv-nät. Om programmen sänds via internet samtidigt som de sänds via radio- eller tv-nätet räknas det också som en sändningstjänst.

Hur vet du att du säljer direkt till en privatperson?

Om det är du som har direktkontakterna med den köpande privatpersonen och det är du som sköter leveransen av tjänsterna, är det vanligtvis du som har sålt tjänsterna direkt till privatpersonen.

Om det finns en eller flera förmedlare mellan dig och den köpande privatpersonen är det vanligtvis inte du som säljer tjänsterna direkt till privatpersonen. Om du till exempel säljer tjänster via en marknadsplats på internet är det förmodligen marknadsplatsen som säljer tjänsten till privatpersonen. Du säljer i så fall tjänsten till marknadsplatsen. Eftersom marknadsplatsen inte är en privatperson omfattas din försäljning inte av de nya reglerna.

Hur vet du att köparen är en privatperson?

Du kan utgå ifrån att din köpare är en privatperson om hon eller han inte har uppgett något VAT-nummer och inte heller på annat sätt visar att hon eller han är en företagare.

Hur vet du i vilket land köparen är bosatt?

Ibland är det svårt att säkert veta var köparen är bosatt. Därför har det införts förutsättningar som förenklar när du ska avgöra i vilket land köparen är bosatt.

  • Om tjänsterna säljs på en särskild plats som kräver fysisk närvaro, till exempel en telefonkiosk eller ett internetcafé, antas köparen bo i det land där exempelvis internetcaféetfinns.
  • Om tjänsterna säljs via en fast marklinje, antas köparen vara bosatt där den fasta marklinjen är installerad.
  • Om tjänsterna säljs via mobilnät, antas köparen vara bosatt i det land som framgår av landskoden för det SIM-kort som köparen använder.
  • Om köparen måste använda en dekoder eller ett programkort för att kunna ta emot tjänsterna antas köparen vara bosatt i det land dit dekodern eller programkortet skickas.

Om du inte kan använda någon av dessa förutsättningar måste du ha två olika bevishandlingar som visar var köparen bor. Sådana bevishandlingar kan vara köparens faktureringsadress, IP-adress för köparens dator, bankkortsuppgifter eller andra handlingar om köparen som du har tillgång till.

Vad innebär övergångsbestämmelserna?

Om du har sålt din tjänst innan årsskiftet ska försäljningen hanteras enligt dagens regler. Om du innan årsskiftet får betalt i förskott för en tjänst ska den också hanteras enligt dagens regler, även om din köpare faktiskt får tjänsten efter årsskiftet.

Källa: Skatteverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar