Omedelbart avdrag

Omedelbart avdrag innebär att du får dra av hela utgiften det år du köpte in varan. Du får göra omedelbart avdrag för

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
  • inventarier till ett mindre värde
  • inventarier som bedöms ha en ekonomisk livslängd på högst tre år.
     

Inventarier av mindre värde

Inventarier av mindre värde får du dra av året de skaffas till näringsverksamheten. Med mindre värde menas att anskaffningsvärdet exklusive moms understiger ett halvt prisbasbelopp, det vill säga för inköp till ett värde 22 400 kronor för inkomstår 2017 och 22 750 kronor för inkomstår 2018.

Om det finns ett naturligt samband mellan flera inventarier, ska de anses vara av mindre värde bara om det sammanlagda anskaffningsvärdet understiger ett halvt prisbasbelopp. Detsamma gäller i det fall förvärv av olika inventarier kan anses ingå som ett led i en större inventarieanskaffning. Till exempel blir hårddisk, bildskärm, skrivare, tangentbord och mus ett inventarium i detta avseende.

Enligt Skatteverkets uppfattning är det inventariets totala anskaffningsvärde som avgör om det är av mindre värde. Detta gäller även för inventarier som ägs gemensamt. En maskin som förvärvas gemensamt av två personer för 25 000 kronor får därför inte dras av omedelbart, utan varje ägare gör värdeminskningsavdrag på sin del.
 

Inventarier med ekonomisk livslängd på högst tre år

Det är du som i första hand ska visa att livslängden är högst tre år. Observera att tre år inte är någon avskrivningstid, utan endast en bedömningstid.

Om dina inventarier har en ekonomisk livslängd överstigande tre år måste du använda Räkenskapsenlig avskrivning eller Restvärdesavskrivning.
 

Underlag för avskrivning

Det är inte bara själva inköps- eller tillverkningskostnaden som är underlag för avskrivning. Även andra kostnader som monteringskostnad, frakt, tull och liknande ingår. Man säger därför att anskaffningsvärdet är underlag för avskrivning. Det gäller både räkenskapsenlig avskrivning och restvärdes­avskrivning.

Du kan ta in inventarier i din verksamhet som du ägt privat. Som anskaffningsvärde ska du ta upp det marknadsvärde som gäller den dagen du tar in dem i näringsverksamheten. Marknadsvärde är vad någon utomstående person vill betala för inventarierna, alltså det pris du skulle kunna sälja dem för.

Om du har tagit över en hel näringsverksamhet genom arv, gåva eller liknande, tar du över de värden överlåtaren har kvar att skriva av på inventarierna.

Om din verksamhet inte är skyldig att redovisa moms får du ta med den moms som ingår i inköpskostnaden som anskaffningsvärde. Har du fått näringsbidrag eller liknande för att skaffa inventarier måste du minska anskaffningsvärdet med det belopp du fått i bidrag.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Räkenskapsenlig avskrivning
Restvärdesavskrivning

Lämna en kommentar