Räkenskapsenlig avskrivning

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.
 

Huvudregel för räkenskapsenlig avskrivning

Enligt huvudregeln får du dra av högst 30 procent av inventariernas bokförda värde vid årets början (= förra årets utgående värde).

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Du ska lägga till värdet av de inventarier som du skaffat under året som fortfarande finns kvar vid årets slut.

Sedan drar du av

  • de betalningar du gjort för de inventarier du sålt under året som du skaffat till verksamheten tidigare år än detta år
  • den försäkringsersättning du fått för inven­tarier som du skaffat tidigare år än detta
  • summan för de ersättningsfonder du använt.  

Exempel: Räkenskapsenlig avskrivning

Bokfört värde vid årets början  + 50 000 kronor
Inköp under året     + 20 000 kronor
Sålt under året som köpts tidigare år     – 10 000 kronor
Underlag att skriva av på 

60 000 kronor

Årets avskrivning 30 procent   – 18 000 kronor
Oavskrivet värde vid årets utgång   42 000 kronor  

Har den ersättning som erhållits vid försäljning av inventarier i sin helhet bokförts som intäkt medges ett särskilt avdrag (avskrivning) med 10 000 kronor. Avskrivning kan därför göras med högst 28 000 kronor. Har ersättningen bokförts mot inventariekontot kan avdrag göras med högst 18 000 kronor.

Se exemplet Räkenskapsenlig avskrivning, praktisk tillämpning, längre ner på sidan

Det har ingen betydelse när under året du köper inventarier, finns de kvar vid årets slut får du skriva av med 30 procent. Om du har ett längre eller kortare räkenskapsår än 12 månader justeras dock procentsatsen. Är ditt räkenskapsår 6 månader är procentsatsen 15 procent, är det 18 månader blir procentsatsen 45 procent.

Eftersom avskrivningsunderlaget minskar med de avskrivningar du gjort betyder det att avskrivningens storlek blir mindre med åren. Teoretiskt sett blir inventarier aldrig avskrivna när du använder huvudregeln. 
 

Kompletteringsregel för räkenskapsenlig avskrivning

För att du ska ha möjlighet att få dina inventarier helt avskrivna finns det en kompletteringsregel som innebär hel avskrivning på fem år, det vill säga 20 procents avskrivning varje år.

Om du till exempel har sålt eller fått försäkringsersättning för inventarier som du skaffat före beskattningsårets ingång, har du fått ersättning som ska beskattas. Då får du ett särskilt avdrag med detta belopp, se exemplet nedan. Om ersättningen bokförs mot inventariekontot får du inte detta avdrag eftersom ersättningen inte tas upp som intäkt. Har du upprättat ett förenklat årsbokslut ska du bokföra försäkringsersättning och försäkringsinkomst mot inventariekontot.

Om du ska använda kompletteringsregeln måste du veta anskaffningskostnader och anskaffningsår för de inventarier du köpt de senaste fyra räkenskapsåren och som fortfarande finns kvar i verksamheten. Årets totala avskrivning får du genom att skriva av på vart och ett av de tidigare fyra årens kvarvarande anskaffningskostnad och årets anskaffningskostnad med 20 procent. Avskrivningsprocenten påverkas inte av när under året du köper inventarier. Däremot justeras procentsatsen om du har längre eller kortare räkenskapsår än 12 månader, precis som med huvudregeln.
 

Räkenskapsenlig avskrivning enligt huvudregeln, ett praktiskt synsätt

Du som vill göra avdrag enligt huvudregeln kan göra det enligt ett mer praktiskt synsätt. Resultatet blir detsamma men du behöver inte fundera på hur du har bokfört dina försäljningar av inventarier.

I stället för att beräkna 30 procent i avskrivning enligt ovan beräknar du ett lägsta värde på inventarierna. Det lägsta värdet är 70 procent av avskrivningsunderlaget. Om räkenskapsåret inte är tolv månader justeras procentsatsen. Är till exempel räkenskapsåret sex månader är det lägsta värdet 85 procent av avskrivningsunderlaget.

När du har beräknat det lägsta värdet gör du avdrag med högst så stort belopp att bokfört värde uppgår till detta lägsta värde. Om till exempel ditt bokförda värde på inventarier är 75 000 kronor och det lägsta skattemässiga värdet är 50 000 kronor kan du alltså skriva av med 25 000 kronor. Du får givetvis skriva av med ett lägre belopp. Fördelen med att beräkna ett lägsta värde är också att du lättare kan jämföra vilken av huvudregeln och kompletteringsregeln som ger störst avskrivning.

Den metod som ger det lägsta värdet möjliggör högsta avskrivning.

Exempel: Räkenskapsenlig avskrivning, praktisk tillämpning

Bokfört värde vid årets början + 50 000 kronor
Inköp under året      + 20 000 kronor
Sålt under året som köpts tidigare år  – 10 000 kronor
Underlag att skriva av på      60 000 kronor
Lägsta värde 70 procent        42 000 kronor

Hur stor avskrivning som medges beror på inventariernas bokförda värde före årets avskrivning. Är det bokförda värdet 70 000 kronor (om försäljningsintäkten bokförts som intäkt) medges avdrag med 28 000 kronor. Har försäljningsintäkten istället bokförts som minskning av inventariekontot är bokfört värde 60 000 kronor.

Avskrivning medges då med 18 000 kronor. 
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Omedelbart avdrag
Restvärdesavskrivning

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar