Restvärdesavskrivning

Restvärdesavskrivning liknar räkenskapsenlig avskrivning och kan ses som en version av denna. Restvärdesavskrivning kan i vissa fall vara svår att tillämpa i praktiken.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Skillnaden mellan restvärdesavskrivning och räkenskapsenlig avskrivning

Restvärdeavskrivning

Räkenskapsenlig avskrivning

Det bokförda värdet för inventarierna behöver inte vara lika med det värde du redovisar i deklarationen, det vill säga det skattemässiga värdet.

Det bokförda värdet för inventarierna ska vara lika med det värde du redovisar i deklarationen, det vill säga det skattemässiga värdet.

Du får skriva av med högst 25 procent.

Huvudregeln är att du får skriva av inventarierna med högst 30 procent av avskrivningsunderlaget.

Det finns ingen alternativ kompletteringsregel.

Den alternativa kompletteringsregeln innebär att inventarierna får skrivas av med 20 procent av anskaffningsvärdet.

 
Räkna ut avskrivningsunderlag

Avskrivningsunderlaget är det värde som du redovisade att du hade kvar på inventarierna i förra årets deklaration utan avskrivning, det vill säga det skattemässiga värdet. Du ska även lägga till anskaffningskostnaden av inventarier som du skaffat under året och som finns kvar i näringsverksamheten vid årets slut. Om du sålt inventarier under året (eller fått försäkrings­ersättning för dem) som du skaffat tidigare år än detta räkenskapsår, måste du minska avskrivningsunderlaget med den intäkten.

Om du till exempel har sålt eller fått försäkringsersättning för inventarier som du skaffat före beskattningsårets ingång, har du fått ersättning som ska beskattas. Då får du ett särskilt avdrag med detta belopp, se exemplet nedan. Om ersättningen bokförs mot inventariekontot får du inte detta avdrag eftersom ersättningen inte tas upp som intäkt.

Exempel: Restvärdesavskrivning

Skattemässigt värde vid årets ingång   90 000 kronor
Inköp  + 15 000 kronor
Försäljning – 5 000 kronor
Avskrivningsunderlag  100 000 kronor
Värdeminskningsavdrag 25 procent – 25 000 kronor
Skattemässigt värde vid årets utgång 75 000 kronor 

Har ersättningen för inventarierna i sin helhet bokförts som intäkt får du göra ett särskilt avdrag med 5 000 kronor. Värdeminskningsavdrag tillåts då med 30 000 kronor.

Har däremot ersättningen bokförts mot inventariekontot får du bara göra värdeminskningsavdrag med 25 000 kronor.
 

Källa:  Skatteverket 2018

Läs mer om:

Omedelbart avdrag
Räkenskapsenlig avskrivning

Lämna en kommentar