Uppdaterades:

För många småföretagare känns det jobbigt att arbeta med all den administration som fakturering, bevakning, påminnelser etc. innebär. Har företaget god orderingång prioriteras det dagliga operativa arbetet. Är det dessutom på det viset att företaget har många små kunder blir den administrativa bördan ganska stor - men inte tillräckligt stor för att kunna ha någon anställd. Arbetet med administrationen får istället skötas på sena kvällar och på helger.

Uppdaterades:

För ett företag finns möjligheten att ta ut en dröjsmålsränta efter det att 30 dagar gått från fakturadatum. Förutsättningen är att förfallodagen passerats. Att ta ut en dröjsmålsränta görs för att påskynda kundbetal- ningar och att motverka att kunden använder företaget som kredit- givare.

Uppdaterades:

Följande scenario är inte ovanligt i mindre företag.

Uppdaterades:

När ett företag sålt en vara eller tjänst vill det självklart ha betalt. Sker försäljningen till ett annat företag skickas ofta en faktura till vilken en viss kredittid är kopplad. Till privatpersoner skickas också fakturor (t.ex. för el, vatten, telefon, TV, försäkringar) men det är även vanligt med kontant försäljning mot ett kvitto eller att kunden (privatpersonen) betalar via ett betalkort.

Uppdaterades:

Ett företag har oftast flera ekonomiska mål det vill uppnå, t.ex. en viss vinst, en viss räntabilitet på insatt kapital, en viss kapitalomsättningshastighet. För att effektivt nå dessa mål finns rutiner och metoder i företaget som används för att planera och följa upp den ekonomiska verksamheten. Ett exempel på att snabbare nå ett ekonomiskt mål kan vara att utarbeta nya och effektivare faktureringsrutiner.