EU:s lagar och regler

EU-länderna tar tillsammans beslut om nya lagar. Men vad får EU bestämma om och vilka olika sorters regler finns i EU? I särskilda avtal, de så kallade fördragen, har EU-länderna kommit överens om regler för hur EU ska fungera. Bland annat kan EU ta fram lagar som EU-länderna är skyldiga att följa. Länder som inte följer EU-lagarna kan hamna i EU-domstolen. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Fördragen är grunden

De grundläggande reglerna för EU-samarbetet finns nedskrivna i avtal, så kallade fördrag. I fördragen beskrivs vad EU får besluta om och hur det ska gå till liksom hur EU:s institutioner ska fungera. Fördragen kan jämföras med grundlagar i ett land. Alla EU-länder har godkänt fördragen och ska följa dem.
 

Olika typer av EU-lagar

Alla lagar och regler som EU inför ska handla om frågor som EU har rätt att besluta om. Det finns olika typer av lagar och regler i EU. Vissa är bindande och måste följas, andra är rekommendationer.
 

EU-lagar gäller framför svenska lagar

EU:s medlemsländer ska följa de regler som EU:s institutioner beslutar om. Ett land som inte gör det kan ställas inför rätta i EU-domstolen. Om en svensk lag står i strid med en EU-lag är det EU-lagen som gäller.
 

Om EU:s lagar och regler

 • Reglerna för hur EU ska fungera står skrivna i fördragen.
   
 • EU kan besluta om fem olika sorters lagar och regler.
   
 • EU-lagar gäller före medlemsländernas nationella lagar.
   
 • EU-domstolen hjälper till med att tolka EU:s lagar och regler.
   
 • Medlemsländer kan hamna i EU-domstolen om de inte följer EU:s lagar och regler.
   

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar