Klaga till EU:s ombudsman

Europeiska ombudsmannen tar emot klagomål om det som inte fungerar i EU:s institutioner. Privatpersoner, företag och organisationer i medlemsländerna kan vända sig till ombudsmannen för att få sina fall undersökta. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Reder ut om EU-institutioner gjort fel

Europeiska ombudsmannen, även kallad EU-ombudsmannen, är just nu irländska Emily O´Reilly. EU-ombudsmannen har till uppgift att reda ut om fel har begåtts inom EU. Det kan handla om att en EU-institution gör fel i handläggningen av ärenden, vägrar att ge ut information eller att ett ärende tar onödigt lång tid. Det kan också handla om att en person anser sig orättvist behandlad eller diskriminerad av en EU-institution. Alla personer som är medborgare eller bosatta i ett EU-land har rätt att framföra klagomål till ombudsmannen. Företag, föreningar och andra organisationer som finns i ett EU-land har också rätt att klaga.

Korta fakta om Europeiska ombudsmannen

  • EU:s ombudsman just nu är irländska Emily O´Reilly.
  • Håller till i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg.
  • Ska vara helt oberoende och får inte ta emot instruktioner av någon.

Europeiska ombudsmannens webbplats
 

Utreder och ger rekommendationer

Ombudsmannen kan utreda missförhållanden och ge rekommendationer, men kan inte själv dra ett ärende inför domstol. Ombudsmannen kan heller inte ta upp ärenden som redan har avgjorts i en domstol. Däremot kan ombudsmannen rapportera till Europaparlamentet, som i sin tur kan ta upp ärendet i EU-domstolen.
 

Resultat av ombudsmannens granskning

En del ärenden avgörs snabbt av ombudsmannen då de läggs ned eller för att någon av parterna i ärendet ger efter. I andra fall försöker ombudsmannen nå en uppgörelse i godo mellan parterna.

Om en institution inte godtar de rekommendationer som granskningen lett fram till kan ombudsmannen rapportera ärendet till Europaparlamentet. Parlamentet kan sedan föra ärendet vidare till EU-domstolen.
 

Läs mer om:

Resa, arbeta och studera i ett annat EU-land
Rätt att rösta
Rätt att ta del av EU-dokument
Mänskliga fri- och rättigheter i EU
Så kan du påverka EU

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar