Rätt att rösta

EU-medborgarskapet ger alla som är medborgare i ett EU-land rättigheter inom EU. EU-medborgare har bland annat rätt att rösta i valet till Europaparlamentet och i kommunalvalet. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

EU-medborgare med rättigheter

Den som är medborgare i Sverige eller ett annat EU-land är också unionsmedborgare, eller EU-medborgare som det också kallas. Det ena medborgarskapet ersätter inte det andra. EU-medborgarskapet innebär att medborgaren har vissa rättigheter som är specifikt kopplade till EU-medlemskapet.
 

Rösta i valet till Europaparlamentet i Sverige

En rättighet som alla EU-medborgare har är rätten att rösta i valet till Europaparlamentet. I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i valet till Europaparlamentet här. Du som är svensk medborgare men bor utomlands måste anmäla dig till röstlängden för att få rösta.
 

Ställa upp i valet till Europaparlamentet

Om du själv vill ställa upp i valet till Europaparlamentet måste du kandidera för ett politiskt parti. Det går alltså inte att ställa upp som fristående kandidat. Det går heller inte att kandidera i flera länder samtidigt.
 

Rösträtt om du bor i ett annat EU-land

När du flyttar till ett annat EU-land får du fortfarande rösta i det svenska riksdagsvalet, men däremot inte i valen till landstings- och kommunfullmäktige.

Om du är folkbokförd i ett annat EU-land kan du rösta i deras kommunala val och i valet till Europaparlamentet.
Du kan behöva anmäla dig till ansvarig nationell valmyndighet innan du har möjlighet att rösta.
 

Läs mer om:

Resa, arbeta och studera i ett annat EU-land
Rätt att ta del av EU-dokument
Klaga till EU:s ombudsman
Mänskliga fri- och rättigheter i EU
Så kan du påverka EU

Källa:

riksdagen.se

Lämna en kommentar